StatpedMagasinet 1–2018

Styrk norsk tegnspråk

Norsk tegnspråk er viktig, ikke bare viktig – det er en menneskerett å kunne utvikle og bruke sitt eget morsmål eller førstespråk. Tegnspråk er anerkjent som et fullverdig språk som det offentlige har ansvar for å styrke og utvikle. Statped skal gjennom sitt arbeid bidra til å øke kunnskapen og heve kompetansen om tegnspråk til personalet i barnehage og grunnopplæringen, samt PP- tjenesten. I dag velger de fleste foreldre å la barn som er født døve å få operert inn cochleaimplantater (CI) i tidlig alder. Selv om mange får en brukbar hørsel med CI, er det også mange som ønsker å bli tospråklige. Om lag 16 500 personer bruker tegnspråk, ifølge tall fra Norges Døveforbund.

Språket utvikler seg og er lettest å lære sammen med andre. For det handler ikke bare om språk, det handler om kultur, identitet og behov for å møte andre i samme situasjon. Hørselshemmede elever får derfor tilbud om opplæring i og på tegnspråk sammen med andre med nedsatt hørsel. Dette er et tilbud i regi av Statped, der barn og unge og møtes både fysisk og via video.

Gode nyheter

Siden mars i år har to ekspertutvalg lagt frem rapporter som berører spesialundervisningen i Norge. Her kan du lese mer om disse utvalgene, Hagen-utvalget og Nordahl-utvalget. Hagen-utvalget vil legge ned Statped og overføre oppgaver og midler til fylkeskommunene. Nordahl-utvalget foreslår å ta bort den lovfestede retten til spesialundervisning og erstatte den med retten til kompetent lærer. Til glede og bekymring for mange. Men så kom det brått en nyhet:

1. juni kunngjorde kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner at regjeringen vil komme med en ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap i løpet av høsten 2019. «Vi endrer ikke systemet før vi vet at vi har noe bedre for de barna som trenger det mest», sa Sanner i sin åpningstale til konferansen Spesialundervisning som virker ved Institutt for spesialpedagogikk UiO. «Meldingen skal ha et bredere fokus enn tidligere meldinger som har handlet om tidlig innsats, og i den vil vi også vurdere Statped», sa Sanner. En god nyhet for barna som trenger ekstra hjelp – og for Statped.

God lesning!

Tone Mørk, direktør

Side 3 av 31

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!