StatpedMagasinet 1-2019

Alle kan lære

Portrett av Tone Mørk

Statpeds mål er å bidra til at alle barn og unge får like muligheter til å utvikle ferdighetene sine. Alle kan lære og alle blir motivert av å mestre og delta i fellesskap med andre. Sosial tilhørighet er viktig for den enkeltes personlige vekst og faglige utvikling.

Alle lærer på ulike måter og har forskjellige behov for hjelp og støtte underveis. Vi har ulike forutsetninger for å lære og ulike måter å vise hva vi har lært, men felles for alle er at vi kan lære.

Samtidig vet vi at det kan være mange og ulike utfordringer på veien til en god læringssituasjon. Statped har spisskompetansen til å hjelpe, men en del barn og unge i våre brukergrupper får dessverre ikke den hjelpen de har behov for. Andre får hjelpen for sent. Det fører til at noen opplever skolen som en fiende. For å hindre alvorlig frafall i skolen trengs innsikt og kunnskap. I denne utgaven av Statpedmagasinet kan du lese mer om denne tematikken.

Se hele eleven

Heldigvis er det mange skoler som har inkludering og fellesskap som en rød tråd i alt de gjør. På forskjellige måter skaper de trivsel og trygghet og lykkes både faglig og sosialt. Noen skoler går nye veier som Trudvang skole i Sogndal. Her har rektor bygget et lag av miljøveiledere som skal bistå lærere og elever i skolehverdagen. «Vår jobb er å sette elevene i stand til å håndtere livet», sier rektoren ved Trudvang skole.

Den samme holdningen har Stigeråsen skole i Skien. Skolen er opptatt av å se alle, lete og finne gode løsninger for faglig og sosial inkludering. «Vi har elever som gjør store faglige hopp fordi de er blitt trygge», sier lærerne ved Stigeråsen.

Legg merke til artikkelen om Lindesneslosen. Veilederne i losen kobler ungdom som strever på skolen til det lokale arbeidsmarkedet. Bli kjent med hvordan «Frode» og «Lise» får hjelp til motivasjon og for å mestre skole og arbeid ut fra sine forutsetninger. Stikkordene er å lytte til elevene og tid til tett oppfølging. Vi er overbevist om at det nytter!

Denne utgaven av Statpedmagasinet er en oppfølger av Statpedkonferansen 2019 som ble arrangert i mars. På våre nettsider finner du mye nyttig og interessant stoff om temaet for konferansen «jeg vil lære – et spesialpedagogisk blikk på læring og inkludering».

God lesning!

Side 2 av 23