Hva er alternativ og supplerende kommunikasjon?

Personer med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon er barn, unge og voksne som må bruke andre former enn tale i direkte kommunikasjon med andre. Å kommunisere på andre måter, kalles for alternativ og supplerende kommunikasjon, forkortet til ASK.

Noen har behov for kommunikasjonsformer som erstatter talen fullstendig. Dette kalles alternativ kommunikasjon. Andre trenger kommunikasjonsformer som støtter utydelig, forsinket eller svak tale. Dette kalles supplerende kommunikasjon. Selv om personen mangler funksjonell tale, betyr det ikke at språkforståelsen er rammet.

ASK er et fagfelt

ASK er et fagfelt som rommer kunnskap om hva som skal til for at personer med behov for ASK kan kommunisere best mulig. Fagfeltet er sammensatt og tverrfaglig. Fagpersoner på ASK bør kunne tilrettelegge et godt språkmiljø, ha kunnskap om kartlegging og hvordan opplæring i ASK og med ASK kan gis.

STORE VARIASJONER Personer med behov for ASK er en sammensatt gruppe som har det til felles at de har lite eller ingen tale. Det er store variasjoner med hensyn til mental og språklig utvikling. Fra personer som har liten eller ingen forståelse for talespråk til dem som har en språklig kompetanse på linje med jevnaldrende. Dette betyr at de alternative uttrykksformene vil ha ulik funksjon for den enkelte. Noen er avhengig av ASK både for å forstå og for å kunne uttrykke seg, mens for andre vil ASK primært ha betydning som en alternativ uttrykksform. Det vil også være store variasjoner når det gjelder forutsetninger for læring.

Kommunikativ autonomi

Kommunikativ autonomi betyr å bestemme hva man selv vil si. Kommunikativ autonomi er ikke det samme som å være selvstendig. Noen trenger hjelp av en annen person for å få uttrykt sine meninger og tanker. Ved hjelp og støtte av personer som har kompetanse på å tolke tegn og bruke kommunikasjonsløsninger for å snakke sammen, kan også elever som ikke er selvhjulpne likevel få uttrykke egne tanker og meninger. De kan ta del i samtaler som er verdifulle for dem og andre. Avhengig av den enkeltes behov skal de alternative kommunikasjonsformene fungere kompenserende, erstattende eller støttende for det manglende talespråket. ASK er personens stemme.

TEKST: UTDANNINGSDIREKTORATET

Les om alternative kommunikasjonsformer

Side 3 av 21

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!