Leder – Språk er viktig for alle

Portrett av Tone Mørk

Språk er helt essensielt for oss alle. Det å bli forstått, kunne uttrykke seg og ta egne valg er helt grunnleggende for hvordan vi utvikler oss som mennesker og hvordan livet blir. Det er også en menneskerett, slik FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne slår fast.

Statped styrker tilbudet til personer som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon, som vi i dette temanummeret betegner som ASK. ASK handler om andre former enn tale i direkte kommunikasjon med andre. ASK er både et spesialpedagogisk tiltak og et eget fagområde. Målet er at barn som vokser opp med ASK, skal kunne kommunisere med andre barn og voksne om de samme tingene og i de samme situasjonene som andre barn.

Det er stort spenn i denne ASK-temautgaven. Fra en historisk og vitenskapelig tilnærming til alternativ og supplerende kommunikasjon til det konkrete arbeidet. Hvordan har Lunden barneskole i Hamar lært Andrea å lese? Eller hvordan har PP-tjenesten for Midt-Ryfylke og Ombo oppvekstsenter tilrettelagt for Tore? Begge historiene forteller at det som tilsynelatende kan se umulig ut, er mulig. Vi må ha forventninger til læring og vekst uavhengig av hvem barna er og hvilke utfordringer de har. Vi må ha forventninger til alle, på deres nivå. Vi må ha ambisjoner på deres vegne.

NY ASK-VEILEDER

1. august i år kom ASK-paragrafen om alternativ og supplerende kommunikasjon inn i barnehageloven. Den skal sikre at barn som helt eller delvis mangler tale og har behov for ASK allerede i barnehagen skal få hjelp til å kommunisere. ASK-paragrafen slår fast at spesialpedagogisk hjelp inkluderer nødvendig opplæring i å bruke alternative og supplerende kommunikasjonsformer. For å gjøre ASK-arbeidet før skolealder tydelig og konkret har Statped på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, utarbeidet en ny ASK-veileder. Lansering av veilederen i oktober er det første konkrete resultatet av ASK-oppdraget som Statped fikk av Utdanningsdirektoratet i fjor og som skal vare ut 2020.

God lesning!

Tone Mørk, direktør

Side 2 av 21

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!