StatpedMagasinet 2–2016

Velkommen til IKT-strategi i opplæringen!

Portrett av Tone Mørk«Jeg savner en nasjonal strategi for innføring av teknologi i skolen», skriver Kåre Hagen, leder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus, i en kommentar på side 8. Jeg kunne ikke vært mer enig! For å få hele skolesektoren til systematisk å ta i bruk teknologi i opplæringen trengs et overordnet strategisk grep. Vi trenger ildsjeler og gründere, men det blir håpløst for dem å operere i et vakuum. Skal alle deres gode ideer og forslag komme brukerne til nytte, må de ha et system å fungere innenfor. Ellers blir det tilfeldig hvem som drar nytte av teknologien– det er det motsatte av likeverdighet i opplæringen. En nasjonal strategi vil også sørge for standarder og kvalitet i utviklingen av ny teknologi. Da er regjeringens ferske initiativ for en ny IKT-strategi for opplæringssektoren gode nyheter.

For Statpeds grupper har teknologi i opplæringen en ekstra dimensjon. For mange av våre brukere betyr teknologibruk å lære eller ikke lære, å mestre eller ikke mestre, å være med i undervisningen i klasserommet eller ikke, å være inkludert i fellesskapet eller ikke. Til sist handler det om å fungere i arbeidslivet eller ikke. Ingen elever er like, men teknologien bidrar til å skape større grad av like muligheter for alle. Vi snakker om andre og nye måter å lære på som gjør fysiske funksjonsnedsettelser mest mulig irrelevante i opplæringen. Det er nettopp dette vi ønsker å få frem i Statpedmagasinet.

God lesning!

Tone Mørk
Statpeds direktør

Side 3 av 25