StatpedMagasinet 2–2016

Forsker på teknologi for barn og unge med autisme

Portrett av Øystein DaleForskningsprosjektet «Erre mulig» skal skaffe kunnskap om hvilken hverdagsnytte barn og unge med ADHD og/eller autisme kan ha av velferdsteknologi.

SINTEF, i samarbeid med NAV, Høgskolen i Sørøst-Norge, Nøtterøy, Tønsberg og Fredrikstad kommune er i ferd med å undersøke om hverdagsteknologi, som smarttelefoner og nettbrett eller spesialutviklede kalendere og mobiltelefoner, kan være en støtte for barn og deres familier i å strukturere hverdagsaktiviteter hjemme og på̊ skolen.

– I «Erre mulig-prosjektet» skal vi finne ut hva slike løsninger bør inneholde og hvordan de best kan formidles og følges opp. Barn og unge med disse diagnosene kan ha et stort behov for støtte til å planlegge og organisere hverdagsaktiviteter, forteller prosjektleder Øystein Dale i SINTEF.

Utprøvingene organiseres gjennom piloter i de tre kommunene. I pilotene jobbes det tett sammen med familiene, skolene og det lokale støtteapparatet. Barna som er med, har sammensatte problemer og kan ha flere diagnoser. Til sammen deltar seks familier og fire skoler.

Ulikt utstyr prøves ut

I Tønsberg har de prøvd ut telefonen Handi. Dette er et hjelpemiddel som støttes av NAV. Her gjøres erfaringer med deling av kalender, bruk av påminnelser og samhandling med skolen.

I Nøtterøy kommune prøver familiene ut appen MemoAssist på smarttelefon sammen med skolen. Dette er en enkel app som visualiserer strukturen gjennom dagen og støtter gjennomføringen av aktiviteter (se mer informasjon side 20). I Fredrikstad prøves Office 365 på nettbrett og delt kalender på smarttelefon. Oppmerksomheten er rettet mot ukeplaner, lekser og beskjeder mellom skole og familie samt aktiviteter i familien.

Lite kunnskap og uklar ansvarsfordeling

Prosjektet har gjort flere interessante erfaringer gjennom disse utprøvingene. For det første er det generelt lite kunnskap blant fagpersoner om hvordan velferdsteknologi kan bistå barn som har behov for ekstra støtte i hverdagen. – Vi ser også at ansvarsfordelingen mellom for eksempel NAV og kommunene er uklar. En utfordring for både NAV og kommuner er at det er satt av lite tid til å sette seg inn i ny velferdsteknologi. Teknologitilfanget er stort, og dette gjelder spesielt hverdagsteknologi, det vil si teknologi som er å få kjøpt i butikkene. NAV formidler spesialutviklede hjelpemidler som representerer et begrenset utvalg av denne typen hjelpemidler, sier Dale.

Prosjektet startet i 2014 og skal avsluttes i 2017. Det mottar finansiering fra Regionale forskningsfond Oslofjordfondet. Prosjekteier er Nøtterøy kommune. SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge er forskningspartnere.

SINTEF er et forskningsinstitutt med spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Se sintef.no

Tekst: Sveinung Wiig Andersen

Side 11 av 25