En til deg og en til meg, 1+ 1 = 2

Tekst: Tone Mørk, direktør i Statped.

Lærevansker i matematikk er et felt med behov for kompetanse både i skolen og i PP-tjenesten. Statped har en unik posisjon for å jobbe med matematikkvansker, nettopp fordi vi kan fokusere på eleven, systemet og kompetanseutvikling, og favne hele bildet. Plassert mellom forskning og praksis ser vi sammenhenger mellom nytt fra forskning og spesialpedagogisk arbeid – og kan skape ny praksis.

De siste årene har Statped hatt matematikkvansker som ett av sine satsings-områder. Det henger sammen med at mange elever går ut av skolen med mangelfull kompetanse i matematikk, og ofte manglende vurdering i faget. Statped arbeider derfor for at skole og PP-tjeneste skal få tilstrekkelig kompetanse om hvordan de kan kartlegge, forstå vanskene og tilrettelegge for elever som strever i faget. Les mer om dette her.

Tidlig innsats

I dag er det konsensus om betydningen av tidlig innsats når vansker oppstår. Tidlig innsats gjelder på matematikkfeltet også, og enda bedre: tidlig fokus på matematikk kan forebygge vansker med matematikk senere.

Forskning viser nemlig at barn allerede i barnehagen utvikler matematisk forståelse gjennom lek.

Det handler om å ta tak i barnets nysgjerrighet og undring. Tidlig matematisk fokus gjør overgangen til skolen lettere og bidrar til at flere barn får et godt utgangspunkt for videre læring og utvikling.

Et tilgjengelig Statped

Vi ønsker at spisskompetansen vår skal nå ut til de som trenger oss, så tidlig som mulig. Enten det gjelder matematikk eller andre felt som Statped arbeider med.

Derfor lanserte vi før sommeren «Spør oss», en tjeneste som enkelt og raskt gir svar på spesialpedagogiske spørsmål. Vi bistår med konkrete råd og gir veiledning til alle som tar kontakt, på telefon, e-post eller chat via statped.no. Vi får om lag 100 henvendelser hver eneste uke fra foreldre, lærere i skole og barnehage samt rådgivere i PP-tjenester.

«Spør oss» skal videreføres ut året og vurderes deretter om det skal bli en fast del av Statpeds portefølje.

Fagfornyelse

Utdanningsdirektoratet jobber for tiden med å fornye alle læreplaner i grunnskolen og videregående opplæring. De skal tre i kraft fra skoleåret 2020 – og skal ivareta ALLE elever. Det lover godt for Statpeds målgrupper. Så langt er fagfornyelsen i tråd med Statpeds målbilde.

Les mer om fagfornyelsen her.

Side 2 av 18

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!