Inkludere blinde barn i lek

Synet er en viktig sans for å forstå tilværelsen, og det betyr at blinde barn trenger tilrettelegging i lek for å kunne delta på lik linje med seende barn. Pedagogen har en viktig rolle i å tilrettelegge for lek i barnegruppa.

Tekst: Anne Rognes

I prosjektet «Små blinde barns lek med seende, pedagogens rolle» har Bente Corneliussen og Torill Skjærseth utviklet og prøvd ut en lekemetode i barnehager.

Lekens betydning for barn

Barn lever i lekens verden, det er derfor viktig at også de blinde barna inkluderes og får ta del i barnefellesskapet.

Barn som er blinde, må lære å leke. De skjønner ikke hva lek er, de tar ikke selv initiativ til å delta og kan ikke gjøre som de andre, fordi de ikke ser hva som lekes. Det betyr at de må få opplevelser som inspirerer til å leke sammen med jevnaldrende.

Dersom det blinde barnet er mest sammen med voksne, blir det ikke betraktet som likeverdig i gruppa.

Lekemetodens trinn

  1. Det blinde barnet leker med pedagogen.
  2. Lek med det blinde barnet, ett seende og pedagogen
  3. Lek med det blinde barnet, to seende og pedagogen
  4. Barna leker uten pedagogen.
  5. Etter hvert som det blinde barnet får erfaring, blir det bedre til å leke fordi det forstår hva lek er og får lyst til å delta sammen med de jevnaldrende. Når nye leketemaer introduseres, må barnet og pedagogen starte på trinn én igjen.

– I gjennomføringen av prosjektet fant vi tydelige tegn på hvilke kvalifikasjoner en god pedagog trenger for å være en god lekeleder, forteller Corneliussen og Skjærseth.

En god pedagog tar utgangspunkt i seende barns lek og lærer det blinde barnet enkle rolleleker som passer til barnets alder og tema. Den voksne evner å se barnets innspill og fortløpende vurdere hva som bygger leken. Når de seende barna kommer inn i leken, må pedagogen også se og bekrefte de andre barna og skape muligheter for at barna kan leke seg imellom.

Syn- og blikk-kontakt er viktig i lek, for der gir man hverandre rom i dialogen. Pedagogen må derfor være oppmerksom på at blinde barn bruker litt lengre tid når de skal svare, at de faktisk gir det blinde barnet god nok tid til å svare og ikke svarer på vegne av barnet.

Barnehagelæreren må gå inn i en rolle i leken og være seg bevisst sin autoritet som voksen. Gjennom sin rolle i leken kan hun hjelpe barna å se hverandre, sette ord på det som skjer i leken og passe på at barna har dialog seg imellom. Ved å delta på denne måten unngår pedagogen å instruere barna i hvordan de skal være sammen og hva de skal si til det blinde barnet.

Oppleve likeverdighet

Barn som leker sammen, blir venner og har det gøy. Når barnet som ikke ser, opplever at det hører til i felleskapet og kan delta blant jevnaldrende, styrker det selvfølelsen og er et bidrag til god psykisk helse.

Her finner du veilederen "Små blinde barn og lek med seende, pedagogens rolle".

Side 17 av 18

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!