Nytt tilbud til lærere i tegnspråk

Portrett av Grethe Kruse Aas.
– Tilbudet rommer en fysisk samling om høsten, e-læring annenhver uke gjennom skoleåret og en fysisk samling på slutten av året, sier Grethe Kruse Aas, seniorrådgiver i Statped. (Foto: Morten Brun)

I september starter Statped fjernundervisning for lærere som har elever i deltidsopplæringen i tegnspråk. Det er et nasjonalt tilbud som skal sikre likeverdig tilgang til undervisning uavhengig av hvor i landet læreren arbeider. 

Tekst: Gerd Vidje

– Med dette tilbudet kan lærere i alle kommuner melde seg på kurs, velge tid og delta digitalt. Vår erfaring er at det slett ikke er alle lærere som har mulighet til å reise for delta på fysiske tegnspråkkurs. Det handler både om vikarbruk og reisekostnader. Nettopp derfor legges kursene etter undervisningstid og som fjernundervisning annenhver uke fra september til mai, sier Grethe Kruse Aas, seniorrådgiver i Statped.

Kursene er nivådelte, slik at lærerne kan melde seg på kurs for nybegynnere eller viderekomne. Den enkle tilgangen til kurs gjør at flere lærere ved skolen får mulighet til å lære seg tegnspråk og dermed kommunisere direkte med eleven.

– At flere ved skolen mestrer tegnspråk, er erfaringsmessig en pådriver for hyppigere bruk av tegnspråk og tegn. Det fører til et bedre inkluderende skolemiljø, presiserer Kruse Aas.

Fysiske møter tre ganger i året

Siden språk læres gjennom kommunikasjon og samhandling, kan tegnspråk ikke læres kun ved e-læring.

– Gevinsten med fjernundervisning er tegnspråklige arenaer der deltakerne kan samhandle hyppigere enn bare fysiske møter noen ganger i skoleåret. I tillegg til fjernundervisningen vil det derfor bli fysiske samlinger i løpet av skoleåret, sier hun.

Digital nettverk og hospitering

Lærerne får også tilbud om å delta i digitale nettverk hvor de kan drøfte problemstillinger knyttet til undervisningen.

– I tillegg får lærerne tilbud om hospitering i de ukene de har elever i deltidsopplæring. Vi legger blant annet opp til såkalt omvendt undervisning, det betyr at deltakerne gjør oppgaver og forberedelser i forkant og bruker kurstiden til å praktisere. Alt i alt vil dette lavterskeltilbudet styrke tilbudet til lærerne og gi bedre undervisning og skolemiljø til tegnspråkbrukerne våre, sier Kruse Aas.

Side 5 av 18

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!