Skal fremme tegnspråk

Ordet lek er skrevet i sand, der hender viser tegnene for bokstavene l, e og k.
(Illustrasjon: Morten Brun).

Innen utgangen av 2019 skal Statped lage en plan for systematisk tegn-språkopplæring i barnehager. Utdanningsdirektoratet er oppdragsgiver.

Tekst: Pål Merkesdal

Innen den tid skal Statped ha laget et forslag til plan for systematisk tegn-språkopplæring i barnehage og utviklet spennende materiale for inkluderende tegnspråkopplæring.

Statped skal også hjelpe barnehager og skoler med å opprette tegnspråklige nettverk, vurdere muligheter for digitale delingsplattformer og etterutdanningstilbud for assistenter og lærere i barnehage, grunnskole og videre-gående opplæring. 

For å svare på oppdraget er det opprettet et tverrfaglig team i Statped, et team med spisskompetanse innen tegnspråk og opplæring av barn. Hensikten er å hjelpe barnehager og grunnopplæring med å lage en solid sosial og tegnspråklig ramme for barn med hørselshemninger. De skal få hjelp med å heve kompetansen til de ansatte, slik at barn med behov for å bruke og lære tegnspråk får en enda bedre oppfølging og opplæring. 

Portrett av Pål Merkesdal.
Pål Merkesdal er prosjektleder i Statped. (Foto: Eva Hongshagen).

Inkluderingsperspektivet er svært viktig. Vi ser på hvordan barnehagene best kan legge til rette slik at alle barna i barne- hagen kan lære litt tegnspråk gjennom felles lek og aktiviteter. For å få til dette må de ansatte i barnehagen føle seg trygge på rammene og materialet.

Aktivitetene må være greie å sette i gang med, og barna må trives med aktivitetene over tid. Statped er derfor avhengig av å ha god dialog med barnehagene, piloter for å vite behovene samt teste og evaluere materialet.

Bredt samarbeid

For å svare godt på oppdraget trenger Statped å diskutere oppdraget med dem som jobber med barna daglig og de som lærer opp dem som jobber med barna.

I arbeidet har vi foreløpig involvert seks ressursbarnehager rundt om i Norge samt organisasjoner som Døveforeningen, Hørselshemmede barns organisasjon og ressurssentre for hørsel. Språkrådet er invitert gjennom Sonja Holten. UH-sektoren er representert gjennom Oslo Met og NTNU ved Johan Hjulstad og Patrick Kermit. 

Side 6 av 18

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!