Styrker skolens arbeid med inkluderende skolemiljø

Fire personer knytter hender
(Illustrasjonsfoto: Morten Brun)

Inkluderende skolemiljø er en ny bokserie som består av fagfellevurderte små antologier. Hver bok setter søkelys på et pedagogisk eller spesial-pedagogisk tema.

Tekst: Ante Siri

– Inkluderende skolemiljø har alltid vært i fokus, men nå er det en satsing på tilpasset opplæring, og det står sentralt i norsk skolepolitikk, sier Inger Johanne Holth, forlagsredaktør i Cappelen Damm Akademisk og initiativtaker
til bokprosjektet.

Holth har fått med seg Mirjam Harkestad Olsen i bokprosjektet. Olsen leder forskergruppen «inkludering og tilpasset opplæring» ved Norges Arktiske Universitet UiT. Sammen med forskergruppen har forlaget valgt ut temaer og funnet forfatterne som har bidratt til antologiene.

– Vi har valgt å lage små antologier for å få fram flere stemmer og belyse temaet fra ulike sider. Det er forskere fra hele landet som bidrar i bøkene, forteller Holth.

Portrett av Inger Johanne Holth
Inger Johanne Holth er forlagsredaktør i Cappelen Damm Akademisk og initiativtaker til bokprosjektet.

Endringer i opplæringsloven

I 2017 ble opplæringslovens kapittel 9 A endret fra å handle om elevenes psykososiale miljø til elevenes skolemiljø. Dette fokuset på “skolemiljø” ble et utgangspunkt for valg av inkluderende skolemiljø som seriens bærebjelke.

– Forskergruppen arbeider med ulike temaer innenfor inkludering og tilpasset opplæring. De to siste årene har særlig tre områder vært aktuelle: psykososialt læringsmiljø, læringsledelse og relasjonsledelse. Disse kan sies å danne et grunnlag for lærerens arbeid med inkluderende skolemiljø, og det har derfor vært naturlig å starte med dem, sier Olsen. 

– Begrepet skolemiljø favner mye bredere enn bare det psykososiale miljøet, det handler om hele skolehverdagen, både i og utenfor klasserommet. Du skal føle deg inkludert gjennom den tiden du er på skolen, og det handler en helhetsforståelse fra skolens ansatte, forklarer Mirjam Harkestad Olsen, som er redaktør for bokserien.

Portrett av Mirjam Harkestad Olsen.
Mirjam Harkestad Olsen (Foto: Morten Brun).

Den første boken i serien handler om læringspotensial og ser bredt på både de som har et stort læringspotensial og de som strever. Boken ser på faktorer som kan påvirke potensialet og på det praktiske planet om hvordan lærere kan imøtekomme elevenes potensial.

– En bokserie om inkluderende skolemiljø må etter vår mening si noe om potensialet til elevene. Både de med stort læringspotensial og de som strever. Mange barn med lærevansker og funksjonshemninger vurderes ofte med lavt læringspotensial, men det er nødvendigvis ikke tilfelle. Læringspotensialet er ulikt, og det må vi ta til oss, sier Olsen.

Krav om mer forskningsbasert kunnskap i skolen

Bøkene er ikke store oppslagsverk, men er spisset på det spesielle temaet det handler om. Det er fem til seks artikler eller kapitler i hver bok. Alle artiklene er fagfellevurderte og har innslag av både elevstemmen og lærerstemmen. Det gjør at en del av bøkene også er praksisrettet.

– Vi har artikler der blant annet minoritetselever forteller om sine opplevelser av skolehverdagen og elever med spesialundervisning som forteller om sin egen selvoppfattelse. At artiklene er fagfellevurdert, passer til kravet om mer forskningsbasert kunnskap i skolen, sier Olsen.

De to første bøkene er allerede utgitt og de to siste kommer i løpet av høsten 2019.

Skal du bare lese én bok i serien, anbefaler Olsen spesielt boken om læringsledelse.

– Denne boken tar opp hvordan du kan legge til rette for god læring til ALLE elever. Det å lede læring, er en nøkkelfaktor i skolen, sier hun.

Side 14 av 18

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!