Utforske realfag med motivasjon og glede

Dette er et av Regjeringens ambisiøse mål for Tett på realfag - Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019).

Tekst: Hilde Skaar Davidsen

Strategien slår fast at barn har en naturlig interesse for realfag. Barn er vitebegjærlige, nysgjerrige og er glad i å utforske omgivelsene sine. Motivasjon og glede skal ifølge strategien danne grunnlaget for tilrettelegging av opplæringen i matematikk.

Flere og flere kommuner er blitt realfagskommuner. Mange setter et særskilt søkelys på barn og unge som presterer lavt i matematikk og overgangen mellom barnehage og skole. Statped samarbeider med flere kommuner i dette arbeidet. Vi jobber ut ifra følgende:

  • kompetanseutvikling for barnehagepersonalet og lærere
  • bidra til faglig sammenheng og god overgang mellom barnehage og skole
  • bruk av læringsmateriellet Numicon som et bindeledd mellom barnehage og skole. Materiellet er visuelt og konkret i sin utforming.
  • tidlig oppmerksomhet på barns matematikkutvikling

Statped bistår i arbeid med kompetanseutvikling for ansatte. Kunnskap om matematikkdidaktikk og barn og unges matematikkutvikling har et særlig fokus. Numicon-materiellet er et utgangspunkt for barns eksperimentering med mønster, former og tall.

Videreutvikle pedagogisk praksis

Gjennom samarbeid, utveksling av erfaringer og veiledning er målet at den pedagogiske praksisen skal videreutvikles. I nettverksgrupper kommer barnehagelærere og lærere nærmere hverandres praksis, noe som er viktig for de faglige sammenhengene mellom institusjonene. Noen velger å ta Numicon-materiellet i bruk som et grenseobjekt. Det betyr at barna benytter materiellet både i barnehagen og i skolen. Skolen kan da knytte ny kunnskap til et allerede kjent materiell.

Målrettet og systematisk arbeid

Matematikk, med betegnelsen «Antall, rom og form», ble tatt inn som eget fagområdet i Rammeplanen for barnehager i 2006. Statped har som mål at barnehagepersonalet skal jobbe målrettet og systematisk med dette fagområdet. Planlagte aktiviteter med improvisasjon og innspill fra barna kan danne en undersøkende tilnærming til læring.

Gjennom tidlig oppmerksomhet på barns matematikkutvikling legger de ansatte til rette for at alle barna får verdifull læring, også de som ikke selv oppsøker aktiviteter og situasjoner som kan by på matematikkopplevelser. Skolen kan gjennom kjennskap til eleven bygge videre på allerede kjente utforskende aktiviteter for elevens videre matematikklæring.

Numicon

Numicon er et visuelt materiell som benytter mange sanser i barns tilnærming til matematikk. Numicon er laget for at barn skal få et godt grunnlag for forståelse av matematikk i førskolealder, de første skoleårene og for elever med særskilte behov.

Les mer om Numicon her.

Side 9 av 18

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!