Svårt att samarbeta med skola och habilitering

Ellie Mattsson holder mobil

Ellie Mattsson föddes med Downs syndrom. Hon är idag 8 år gammal, en självständig tjej som ändå behöver en hel del hjälp i sin vardag, med bl.a. att klä på sig, borsta tänder och tvätta sig.

När hennes mamma, Annika Mattsson, berättar om sina upplevelser av kontakterna med myndigheter, speglar hon några av de vanligaste problemen i samhällets serviceutbud: Samordningen brister, och det är svårt att överblicka vilka möjligheter som finns.

– Vi fick jättebra hjälp när Ellie föddes, berättar Annika. Vi fick kontakt med kurator redan på sjukhuset, senare också med specialpedagog och psykolog. De gjorde även hembesök, och det kändes helt tryggt.

Även under förskoleåldern var stödet ganska bra även om engagemanget tycktes minska och föräldrarna i större utsträckning var tvungna att veta vad de ville ha.

– När vi ville ha någon form av stöd för teckenspråk, fick vi be om en tavla med stödtecken och andra hjälpmedel, säger Annika. – Man måste veta vad man ville ha för att få det.

Fortfarande var det regelbundna möten med habiliteringen, men upplevelsen var alltmer att habiliteringen behövde uppdateras. Deras egentliga stöd minskade – de föreslog sällan lösningar som de trodde kunde vara bra för Ellie, men ställde upp om föräldrarna visste vad de ville ha.

Behov for bättre samordning

Sedan dess har kontakten alltmer ebbat ut. Annika har fått söka logopedhjälp vid sidan om habiliteringen, som i viss mån finns kvar i bilden. I skolan var tanken från början att Ellie skulle ha en egen resurs under hela dagen, men i praktiken är det inte alltid så.

– Som förälder får man hela tiden kolla att det är bra, att Ellie får rätt stöd och rätt schema. Även samordningen borde vara bättre.

– När Ellie började i skolan sa vi att vi välkomnade all hjälp vi kunde få, säger Annika och ser revirtänkande hos en del personal. Mitt intryck är att habiliteringen inte kan komma in och föreslå för skolan hur man skulle kunna göra det bättre för Ellie. Visst samarbete förekommer, men det verkar inte påverka skolans arbete.

Tekst: Nino Simic
Foto: Truls Busch-Christensen

Side 21 av 31

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!