Språk i tusen former

Målet er at alle elever skal bli den beste utgaven av seg selv, skriver Marianne Aasen i skråblikkspalten. Det er nettopp et mål vi arbeider for å nå i Statped, hver dag – i samarbeid med PP-tjenesten i Kommune-Norge. Skal barn bli den beste utgaven av seg selv, er mestring av språket avgjørende. For å styrke språkutviklingen til barn med minoritetsspråklig bakgrunn og barn med språkutfordringer har Kapellveien barnehage i Oppegård kommune gjennomført prosjektet «Språkløft». Ett år med intenst fokus på språk har resultert i barn som har gjort store språklige og sosiale sprang. Alle de ansatte har gått kurs i tegn-til-tale, og nå bruker barna tegn-til- tale seg imellom. Et annet resultat er etablerte rutiner, økt kompetanse hos de ansatte i barnehagen og motivasjon og glede for å fortsette språkløftarbeidet – bevisst språklek i utallige former, stramt organisert av ledelsen i barnehagen.

Bak ligger et utmerket samarbeid mellom PP-tjenesten og barnehagen med støtte fra medarbeidere i Statped. Et godt norsk språk før skolestart er et godt grunnlag for barnas fremtidige skolehverdag. Les om det på side 14.

Det er et mange år til barna i Kapellveien barnehage når ungdomsalderen. Da er sannsynligvis de teknologiske løsningene helt annerledes enn dagens bruk av VR-briller i undervisningen. Les om det på side 18. Det er mange veier til å bli den beste utgaven av seg selv.

Språk er tema for Statpedkonferansen i mars 2017. Språk i tusen former – et spesialpedagogisk blikk på språk og kommunikasjon som virkemiddel for vellykket inkludering. Påmeldingen åpner 1. desember. Før vi ses i mars, er det jul – god jul til alle lesere!

Tone Mørk, direktør

Side 3 av 31

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!