Gode resultater med VR-trening for autister

Amerikanske forskere mener å ha svært gode resultater av å bruke VR-teknologi i sosial trening for autister.

Forskerne ved Senter for BrainHealth har i samarbeid med Yale University’s Child Study i i Texas i flere år undersøkt hvordan man kan trene sosiale ferdigheter for autister. Ved å konstruere digitale virtuelle situasjoner på en virtuell plattform som inkluderer dynamisk ansikt-tracking-teknologi, har de oppnådd gode resultater.

Måler forbedringer

Forskerne har registrert at barnas evne til å gjenkjenne andres følelser, til å forstå hva andre kan tenke eller føle, er blitt bedre. De er også blitt bedre i stand til å forstå sin egen sosiale samhandling. Etter tre måneders trening viste resultatene blant annet at 71 prosent rapporterte bedring i å starte en samtale, 86 prosent rapporterte bedring i å forstå andre synspunkter og 86 prosent rapporterte bedring i å etablere relasjoner.

Hvorfor virtuell virkelighet?

Forskerne har erfart at VR-teknologien er en trygg, innbydende og effektiv måte å trene på å forbedre sosiale ferdigheter. Trening gjennom tradisjonelle rollespill har begrensninger ved at for eksempel terapeutens utseende og plassering hele tiden er lik. VR-teknologi åpner for skiftende identiteter og tilpasning av omgivelsene som bidrar til å skape nærmest ubegrensede scenarier. Senteret tester nå muligheten for å utvikle et forskningsbasert treningsprogram til unge voksne autister.

Side 14 av 31

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!