Spennende teknologi for læring og utforsking

Ingveig Aronsen holder to typer av VR-briller

Virtual Reality-teknologi (VR) åpner noen spennende spesialpedagogiske muligheter for den som ønsker å utforske, leke og lære sammen med elevene.

– Først og fremst gir VR en helt ny innfallsvinkel og opplevelse av ulike temaer. Det å «vandre» rundt i verdensrommet gir en annen tilnærming og opplevelse enn å se tekst og bilder av planeter. For elever som trenger konkretisering, kan VR gi en mye mer direkte erfaring. Det gir muligheter for å visualisere og gir deg opplevelse av å være til stede, plassert midt i det du ser, sier Ingveig Aronsen, rådgiver i Statpeds avdeling for teknologi og læringsressurser. Hun har jobbet med å samle informasjon og erfaringer på området.

Konkret og visuell støtte

– Det kan for eksempel være vanskelig for en elev å forstå hvordan ulike organer i kroppen fungerer. Dersom du kan «vandre» inne i kroppen og se deg rundt der hjertet ligger, hvor lungene er, hvordan blodet flyter, så blir det både mer konkret og visuelt. Kanskje gir dette også en dypere forståelse, sier Aronsen. VR vil også kunne være en god visuell støtte for elever som er sterke visuelt. Teoretiske temaer kan bli enklere å forstå når du ikke bare får bilder, men i tillegg bilder i tre dimensjoner som blir mer lik virkeligheten.

Engasjerer og motiverer

Bruk av VR er også en fin måte å variere undervisningen på og vil kunne appellere til elever som har ulik læringsstil. Erfaringsmessig vet vi at teknologi ofte motiverer og skaper engasjement. Bruk av VR i klasserommet er en annen måte å tilrettelegge for læring på og som drar en mer inn i opplevelsene.

VR inviterer også til begrepstrening for elever som har behov for dette. Det å kunne se inn i et rom, snu seg rundt, være der og se ting og oppleve, inviterer til samtale om begreper – det en ser og opplever.

Lek litt og vær nysgjerrig

Det ligger også noen muligheter i VR til å kunne trene på sosial atferd. VR kan være forutsigbart og gjentas ved at det som skjer i VR kan styres og kontrolleres på en annen måte enn i den virkelige verden. For elever som trenger sosial trening, kan dette være et spennende supplement.

– Men VR må, som alle andre læringsressurser, tilpasses den enkeltes behov. For noen vil det åpne nye muligheter, for andre vil annen støtte og variasjon være bedre egnet. Det nye er at denne teknologien nå er tilgjengelig for folk flest til en svært rimelig penge. En smarttelefon og en VR-brille i papp er alt du trenger. Dette er ikke spesielt utstyr, men kan likevel by på spesialpedagogiske muligheter. Test ut, vær nysgjerrig, lek litt og prøv ut, oppfordrer Aronsen.

Tekst: Sveinung Wiig Andersen

Side 13 av 31

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!