Spesialpedagogiske muligheter ved bruk av VR

Ungdom med nettbrett og VR-briller

 • Visuell støtte i 3D kan gi en bredere forståelse og opplevelse av tema og konsepter.
 • VR kan gi sterkere erfaringer og inntrykk av lærestoff. Det gir mulighet for å lære gjennom å være til stede og «erfare» – i en virtuell virkelighet. Det kan for noen gjøre det lettere å lære og huske, til forskjell fra å se på bilder i en bok og lese tekst.
 • Det finnes mange muligheter for begrepslæring og språkstimulering.
 • VR kan være en stor motivasjonsfaktor – teknologi fenger mange.
 • VR skaper variasjon i undervisningen, tilpasset ulike læringsstiler.
 • VR kan benyttes av alle (som kan se). Dette gir muligheter for inkludering og tilrettelegging for å skape felles opplevelser, uavhengig av andre funksjonshemninger eller lærevansker
 • Mennesker som har begrenset bevegelighet grunnet sykdom eller funksjonshemninger kan «reise» til steder som ellers er utilgjengelige for dem.
 • Gjennom VR kan en øve på kommunikasjon og sosiale ferdigheter
 • Språkstimulering: Bruk Expeditions som utgangspunkt for samtale og språkstimulering. Her er det mange muligheter til å snakke om plassering/preposisjoner, begrepslæring knyttet til ting en ser i ekspedisjonen og samtale om elevens opplevelse. I etterkant kan eleven gjenfortelle med egne ord, lage historier og presentasjoner om hvor de var, hva de så og hva de opplevde.
 • Forutsigbarhet og forberedelse: For noen er det ekstra viktig med forutsigbarhet og forberedelse til utflukter og opplevelser. Her kan bruk av VR i noen tilfeller være et godt verktøy for å besøke stedet i virtuell virkelighet før en kommer dit. Dette kan gjøres ved å søke opp stedet i Google Street View og se det i VR-modus ved bruk av en VR-brille/cardboardbrille. Dersom stedet ikke finnes i Google Street View, kan læreren lage egne VR-opplevelser for forberedelse ved bruk av appen Cardboard Camera.
 • Spill i virtuell virkelighet: VR blir også brukt mye i spillverdenen, og Minecraft har en egen VR-versjon. Det er gjort flere erfaringer med bruk av Minecraft i undervisningen generelt, og det er nærliggende å tenke at det å oppleve dette i VR kan øke læringsutbyttet for enkelte. Elevene kan bygge, manipulere og oppleve i en verden som er tredimensjonal, noe som kan gjøre det lettere å forstå og lære. Minecraft VR er tilgjengelig for Oculus Rift og Gear VR.

Tekst: Ingveig Aronsen og Sveinung Wiig Andersen

Side 15 av 31

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!