Aktuelle bøker

Kommunikative relationer

Boka «Kommunikative relationer» handler om hvordan kommunikasjon kan utvikles under vanskelige forhold, når det ikke skjer av seg selv. Boka presenterer en forståelsesmodell og et analyseverktøy som kan brukes av fagpersoner som har ansvar for slike innsatser. Forfattere: Anne Varran Nafstad og Inger Bøgh Rødbroe. Boken finnes på dansk og engelsk. 

En liten bok om ledsaging

Boken gir praktiske råd og forslag til teknikker og informasjonsmåter i hverdagslivet, som kan være til nytte for deg som skal ledsage en person med kombinerte syns- og hørselstap eller døvblindhet. Forfattere: Line Hovland, Nina Sellæg og June Christina Veum

Hørselstap - stress og mestring

Mennesker med hørselstap har en rekke sosiale utfordringer som kan bidra til å utvikle fysiske og psykiske lidelser. Denne fagboka retter søkelyset mot problemstillinger knyttet til det å leve med hørselstap – opplevelser og utfordringer, men også hvilke muligheter som finnes. Forfatter: Katharine Cecilia Williams 

Side 19 av 19

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!