Forberede, bearbeide og dele opplevelser

Sarepta er et digitalt verktøy som bygger opp og støtter kommunikativ utvikling hos mennesker med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon.

En mann trykker på en rød bryter som er festet til en PC.

Tekst: Odd-Erik Madsen

Sarepta er et tomt, bryterstyrt skallprogram som tilpasses brukeren individuelt. Programmet fungerer godt for mange barn som er født med kombinerte sansetap og døvblindhet. Programmet styres av et panel med én til fem brytere. Elevens funksjonsnivå bestemmer hvor mange brytere som brukes.

 

Tre mål i undervisningen

Sarepta brukes for å nå tre mål i undervisningen, som er essensielt for å utvikle språk. Målene handler om forberedelse, bearbeiding og deling av opplevelser. Den mest brukte applikasjonen er bildebok. Programmet tilpasses individuelt ved at lærere eller andre nærpersoner leser inn tekst, bilder, videoklipp, lydfiler og lager bildebøker, kalendere, videofilmer og musikk basert på barnets interesser og forutsetninger. Den individuelle utformingen gjør at lærer og elev kan snakke om tidligere opplevelser og hendelser gjennom bildeboka. Bildebøkene inneholder spesifikke emner i undervisningen og kan bidra til at eleven får oversikt og bedre innsikt i omverdenen. På denne måten brukes bildebøkene til å forberede, prosessere og gjenfortelle aktiviteter.

1) Forberedelse

Strukturen i Sarepta er slik at eleven kan forberedes på aktiviteter og hendelser ut fra egne forutsetninger. Eleven kan få oversikt over det som skal skje i løpet av en skoledag eller mer sjeldne opplevelser som for eksempel høytider.

2) Bearbeiding

Sarepta brukes ofte og mye som et prosesseringsverktøy der opplevelsen (filmer, lyder, bilder) gjenspilles og presenteres på nytt for eleven. På denne måten kan samme opplevelse presenteres på mange forskjellige måter. Elevens følelser og subjektive opplevelser kan også legges inn i bildeboka ved hjelp av talesyntese og videoer.

3) Deling

For mange er Sarepta en mulighet for å dele opplevelser og aktiviteter med hjemmet, avlastningsbolig, barnehage og skole.

Side 15 av 19

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!