Døvblindhet utfordrer kunnskap og holdninger

Tone Mørk portrett

Kunnskap om døvblindhet og kombinerte syns- og hørselsvansker er helt avgjørende for at barn, unge og voksne med denne funksjonsnedsettelsen skal få leve gode og likeverdige liv.

I arbeidet sitt tar Statped utgangspunkt i hvordan det kombinerte sansetapet påvirker sosialt samspill, språk og kommunikasjon, informasjon og mobilitet. Livsløpsperspektivet ligger til grunn for både tjenester og kompetanseutvikling. Innsatsen er flerfaglig.

Det er stor variasjon i brukergruppen, fra blindhet og døvhet til syns- og hørsels- problematikk i ulik grad. Kombinasjon av sansetapene gir andre og mer komplekse utfordringer for utvikling og læring enn når sansetapene opptrer isolert. Dette krever særlig tilrettelagte tilbud, som tilpasset opplæring, tilpasning av omgivelsene, tolk, ledsager og tekniske hjelpemidler.

Det er en lavfrekvent gruppe vi snakker om, og det er ikke mange profesjonelle på fagfeltet. Vi er derfor avhengige av å ha en større gruppe kolleger å samarbeide med. Gjennom det nordiske samarbeidet har vi en unik mulighet for å sikre at den spisskompetansen vi ikke selv har, kan hentes hos nordiske kolleger. Det nordiske samarbeidet spiller en vesentlig rolle i internasjonal sam-menheng og nyter stor respekt og aner- kjennelse ute i verden. Les om det nordiske samarbeidet på side 23.

I reportasjen på side 14 forteller Anna om utfordringer ved skolestart på videre-gående i Trondheim. Hun gjør det godt på skolen, er aktiv i fritiden, blant annet i blindeforbundets ungdomsorganisasjon. Som alle andre ungdommer ser hun for seg et liv i arbeid og deltakelse. Ikke alle rundt Anna forstår at det er mulig å delta i arbeidslivet med blindhet. Den samme holdningen er heller ikke uvanlig blant arbeidsgivere. Den butter kraftig imot Annas holdning om at det meste er mulig med tilrettelegging.

«Å fokusere på inkludering i skolen er bra, men hva er det egentlig vi inkluderer til», spør faren til Anna, Jörg Kunzendorf på side 19. «Målet må være at ungdom-mene kommer ut i arbeidslivet, kan leve selvstendige liv og forsørge seg selv», sier han. Jeg kunne ikke vært mer enig.

Tone Mørk, direktør

Side 2 av 19

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!