Litteratur om døvblindhet

Damslora, S. (2014). Å balansere på line. Å leve med CHARGE syndrom er som å balansere på line. Konsekvensane av syndromet er komplekse. I møte med barn, unge og vaksne som har denne diagnosen, er dei pedagogiske utfordringane mange. 

Endresen, Å. E, Rieber-Mohn, B. & Johannesen, A. M. (2015). På vei mot et taktilt språk – hva skal til for å få det til? En analyse av en god partner i gode dialoger med personer med medfødt døvblindhet. Rapport fra prosjektet.

Gibson, J. & Nicholas, J. (2017). A walk down memory lane: On the relationship between autobiographical memories and outdoor activities, Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, DOI: 10.1080/14729679.2017.1321999 

Hartshorne, T. S, Nicholas, J. T. (2017). Self-Regulation in Individuals with CHARGE syndrome. DbI: Deafblind International.

Kolset, S. O. (2007). En sjelden kar – en fars beretning. Oslo: Grieg bok AS

Miles, B. (2005). At tale hændernes sprog fra hånd til hånd. Sverige, Socialstyrelsen. 

Nafstad, A. V. & Rødbroe, I. B. (2013). Kommunikative relasjoner. Materialecentret

Nafstad, A. V. m.fl. (2014). Fra kroppslige uttrykk til taktil ytring. StatpedMagasinet Nr. 2–2014, s. 30–37

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde(2018), En liten bok om ledsaging

Rødbroe, I. B. & Jannssen, M. (2007). Kommunikation og medfødt døvblindhed. Bind 1: Medfødt døvblindhed og de grundlæggende principper for intervention. Danmark: Materialecentret.

Rødbroe, I. B. & Jannssen, M. (2008). Kommunikation og medfødt døvblindhed. Bind 2: Kontakt og socialt samspil. Danmark: Materialecentret. Seljestad, E. & Andersen, W. (2012).

Barnets stemme – lett å overhøre. Spesialpedagogikk 01, s. 12–19 

Seljestad, E. (2018). Tilrettelegging for samspill. En veileder.

Souriau, J. & Rødbroe, I. B. & Jannssen, M. (2008). Kommunikation og medfødt døvblindhed. Bind 3: At skabe mening. Danmark: Materialecentret.

Souriau, J. & Rødbroe, I. B. & Jannssen, M. (2009). Kommunikation og medfødt døvblindhed. Bind 4: Overgang til kulturelt sprog. Danmark: Materialecentret.

Tengs, A. M., & Torgerstuen, K. (2012). Å gjøre det uforståelige forståelig. IKT som pedagogisk hjelpemiddel i undervisningen med elever med døvblindhet. Spesialpedagogikk, 77 (10), s. 4–11.

Andersen, K. J. (2010). Små synsvansker – store konsekvenser. Et uoppdaget problem for mange – en ulykke for hørselshemmede? I Hjelmervik, E., Hartveit, G., & Olsen, W. (red). Utfordringer og undringer. En samling spesialpedagogiske artikler fra Statped Vest. 19–29.

Litteratur om ervervet døvblindhet 

Bjørge, H. K., Rehder, K. G. & Øverås, M. (2013). Haptisk kommunikasjon. Oslo: Abstrakt forlag. 

Grue, E. V. (2010): Vision and hearing impairment in old age. Faculty of Medicine, University of Oslo. Les sammendrag av avhandlingen

Gullacksen, A. C. m.fl. (2011) Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblindhet – et indre arbeid over tid: Nordens Välfärdscenter,

Ramsing, B. (2013). Fremkommelige landskaper – børn og unge med Usher syndrom http://socialstyrelsen.dk/ udgivelser/fremkommelige-landskaber Socialstyrelsen (2013), Elever med Usher syndrom – inklusion i skolen

Videnscentret for Døvblindblevne (2010). Usher syndrom – en kort beskrivelse.

Williams, K. C. (2018). Hørselstap - Stress og mestring. Oslo: Gyldendal Akademisk, 1. utgave 1. opplag. ISBN 978-82-05-51391-4

Lenker

sansetap.no

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Signo -  skole, arbeid og helse- og omsorgstjenester til døve, hørselshemmede og døvblinde.

Deafblind international - Internasjonal interesseorganisasjon for døvblindhet https://www.deafblindinternational.org/

Journal of deafblind studies on communication - internasjonal forskningspublikasjon om døvblindhet 

Side 16 av 19

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!