Nordisk samarbeid er nyttig og nødvendig

Begrepet «nordisk nytte» blir brukt i omtale av Nordisk ministerråds aktiviteter, og døvblindefeltet blir ofte fremhevet i den sammenhengen. På døvblindefeltet er det nordiske samarbeidet både nyttig og nødvendig.

Tekst: Marianne Disch

Gruppen av mennesker med døvblindhet er lavfrekvent, og det er ikke mange profesjonelle på fagfeltet. Vi er derfor avhengige av å ha en større gruppe kolleger å samarbeide med. Gjennom det nordiske samarbeidet har vi en unik mulighet for å sikre at den spisskompetansen vi ikke selv har, kan hentes hos nordiske kolleger.

 

Felles kunnskapsgrunnlag

Det nordiske samarbeidet understøtter utviklingen av fagfeltet, og Nordens velferdssenter spiller en viktig rolle. De nordiske utdanningstilbudene og arrangementene komplementerer de nasjonale kursene og utdanningene på døvblindefeltet. For at døvblindetilbudene i Norden skal få et felles kunnskapsgrunnlag og en felles terminologi, har vi en nordisk leseplan som grunnlag for de nasjonale grunnutdanningene på dette feltet.

En viktig oppgave for Nordens velferdssenter er å samordne utvikling og formidling av kunnskap gjennom konferanser, kurs, prosjekter, arbeidsgrupper, seminarer og nettverk. I øyeblikket er det fire aktive nordiske nettverk, og Statped har representanter i alle fire: CHARGE, Kognisjon, Taktilt språk og Kommunikative relasjoner.

Nordisk definisjon av døvblindhet er i sin enkle form selve grunnlaget for tenkningen bak de nordiske og nasjonale aktivitetene: Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemning av så alvorlig grad at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre. Det gjør døvblindhet til en egen funksjonshemning.

Definisjonen er et resultat av et tett samarbeid mellom brukerorganisasjonene og døvblindevirksomhetene i de fem nordiske landene og godkjent av det nordiske lederforumet som består av ledere fra de fem landenes landsdekkende tjenester på området.

Det nordiske samarbeidet spiller en vesentlig rolle i internasjonal sammenheng og nyter stor respekt og anerkjennelse ute i verden. Det blir sett på som en modell for hvordan man på tvers av landegrensene kan støtte hverandre i å kvalitetssikre tilbudene til personer med døvblindhet.

Marianne Disch

Enhetsleder ved faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet i Statped.

 

Side 8 av 19

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!