Ser nye muligheter

Refleksjon og bevisstgjøring rundt egen funksjonshemning er en tøff prosess ved ervervet døvblindhet. Å møte andre i samme situasjon er verdifullt for mange. – Det å gi og få som likemann gjør at du ser deg selv i et annet lys og ser nye muligheter, sier Siw Knutstad.

Siw Knutstad

Tekst: Gerd Vidje

Siw Knutstad er seniorrådgiver ved faglig enhet for kombinerte syns- og hørseltap og døvblindhet i Statped. To ganger i året samler hun en gruppe voksne personer med ervervet døvblindhet. De er like forskjellige som deg og meg; det de deler er døvblindheten og hvordan det er å leve som nesten døv og blind.

På denne møteplassen i Statped gir de hverandre råd og tips, deler erfaringer og historier. Noen ganger er temaet avtalt på forhånd, men slett ikke alltid. – Kall det en strukturert samtale, sier Siw.

Hun presiserer at det ikke er snakk om terapi. – Jeg gir veiledning som skal styrke deres evne til å mestre og styrke mestringskompetansen. Jeg bruker en del teknikker og metoder som kan bidra til at deltagerne ved egen hjelp kan finne nye måter å leve med døvblindhet på. Jeg bruker veiledningsteknikker for å strukturere samtalene og få frem refleksjoner rundt utfordringene og mulighetene deres; få dem som møtes til å dele og å tørre å fortelle. Noen ganger må jeg lokke den første utpå, så kommer vi i gang, forteller Siw.

 

Et fruktbart møte

De fleste som kommer til møteplassen i Statped, har mange utfordringer som påvirker mulighetene til å delta i samtaler på lik linje med seende og hørende. På møteplassen kommer de til orde, gjennom tolk og teleslynge.

Deltakerne er opptatt av å gi tips og råd til de andre som sliter med det samme doble sansetapet. «Dette har jeg gjort i det siste, og det fungerte fint. Jeg har oppdaget en ny måte å gjøre det på», er ikke et uvanlig utsagn.

Et fruktbart møte forutsetter at det er en god relasjon i bunnen. Det må til for å skape trygghet og samhandling. De fleste er godt kjent med hverandre og Siw fra før. Siw har tre års utdanning som tolk, to års veilederutdanning og ett års studium ved NTNU om funksjonshemmede og samfunn. Erfaringene fra 18 år som tolk for personer med ervervet døvblindhet er spesielt verdifulle i rollen som veileder.

Siw Knutstad lager et tegn med hendene foran to personer

Åpen for det meste

Hva er god psykisk helse for meg? var nylig tema i ett av møtene. En i gruppa åpner forsiktig og tar initiativet til å begynne. Siw ser at dette innspillet gjør noe med andre i gruppa. Hun lytter og griper fatt i tråden og styrer samtalen. Refleksjonen er i gang blant flere, og det blir en god dialog.

– Alt kan komme opp i gruppa, og med bakgrunnen og erfaringene mine forstår jeg oftest hvor de er i prosessen med å lære å leve med ervervet døvblindhet. Opplevelse av at syn og hørsel endrer seg, er sårbare overganger, og det kan skape angst for fremtiden. For noen skaper det usikkerhet å ikke mestre hverdagen, for eksempel å ikke tørre å gå til butikken alene. Å erkjenne at du må ha hjelp til det meste, kan være dramatisk. Det er ikke god psykisk helse.

Derfor er det godt å møte andre, få råd og tips og se nye muligheter. Det er hjelp å få ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørselshemmede og psykisk helse, se faktaboks.

Livsløpsperspektiv

Statped kan henvise til en av de andre enhetene i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB). Her får personer med døvblindhet oppfølging gjennom hele livsløpet.

Fakta

Møteplassen

Deltakerne på møteplassen har ikke medfødt døvblindhet. De fleste er født med nedsatt hørsel, har fått diagnosen Usher syndrom i ungdomsårene og fått tiltagende nedsatt syn med årene. Noen få er i arbeid. De fleste har med seg ledsager, noen har med tolk og alle bruker mikrofon. To ganger i året inviterer Statped til denne møteplassen, i Oslo, Gjøvik, Trondheim, Stavanger, Bergen, Ålesund og Molde

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP)

NBHP er et landsdekkende behandlingstilbud for personer med kombinasjonen nedsatt hørsel og psykisk lidelse. Tjenesten skal sikre hørselshemmede, døve og døvblinde et like godt tilbud innen psykisk helsevern som det den øvrige befolkningen har tilgang til. NBHP kommuniserer med pasienten på det språk eller med de tilpasninger personen behersker og foretrekker. Det kan være norsk tegnspråk, taktilt tegnspråk, norsk talespråk, tegnstøttet tale, skriftlig kommunikasjon, tydelig tale, tegnspråktolk eller bruk av tekniske hjelpemidler. NBHP består av barne- og ungdomsenheten, voksenenheten og kompetanseenheten. Tjenesten jobber også med kompetansespredning rettet mot brukere, helse- og omsorgstjenesten og andre tjenesteytere.

Samarbeid med utdanningsinstitusjoner

Statped bidrar i flere utdanninger med forelesninger, veiledning, praksisplasser og gjennomføring av utdanninger. Et eksempel er samarbeidet med Rijksuniversiteit Groningen i Nederland. Her bidrar Statped med forelesninger og supervisjon i en europeisk masterutdanning om medfødt døvblindhet og kommunikasjon. Studiet tilbyr også et eget PhD-program.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Statped har utviklet en mastermodul i samarbeid med fagmiljøer i Norden, «Relasjonelle tilnærminger til atypisk kommunikasjon». Studiet er et spesialpedagogisk emne på masternivå. Emnet har til hensikt å gi fagpersoner i pedagogiske eller sosial- og helsefaglige virksomheter økt kompetanse i møtet med barn, unge og voksne med ulike funksjonsnedsettelser som påvirker utvikling av kommunikasjon og språk. Oppstart i 2019. 

 

Side 9 av 19

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!