Skreddersydd opplegg på Skådalen

Skådalen skole for døvblindfødte har for tiden ti elever som får et skreddersydd opplegg ut fra sine muligheter. Målet er å utvikle det språklige og kommunikative potensialet til hver elev, få frem ressursene deres og bygge videre på dem.

Skådalen skole

Elevgruppen ved skolen er en svært sammensatt gruppe. Noen har en syns- og hørselsrest som de i varierende grad klarer å utnytte. Andre er hundre prosent døve og blinde. Noen av elevene har tilleggsvansker, og flertallet bruker rullestol. Mye av opplæringen består derfor av én-til-én-undervisning skreddersydd til den enkelte elevs behov og utvikling.

 

Tett samspill

Kommunikasjon- og språkutvikling er et overordnet mål i undervisningen. I et tett samspill mellom lærer og elev har læreren fokus på den enkeltes kroppslige uttrykk, gester, taktile tegn og tale. Slik utvikles et språk som gjør elevene i stand til å forstå og bli forstått, og til å gi uttrykk for følelser og hevde sine meninger. Skolen har et tett samarbeid med hjemmet og avlastningsboligene.

Unik kompetanse

Skolen ble startet i 1980 og har siden 2013 vært en del av Statped. Skolen har gjennom mange år bygget opp en solid og erfaringsbasert, profesjonell kompetanse i å møte utfordringene som elever med medfødt døvblindhet har; en kompetanse som har stor betydning for elevene, familiene deres og nettverket ellers. Det skaper trygghet og tillit i en situasjon som kan virke uoverskuelig vanskelig og ensom. Samarbeidet mellom skolen og faglig enhet for kombinert syns- og hørselstap og døvblindhet i Statped bidrar til å videreutvikle kompetanse om opplæring av døvblindfødte, slik at den kontinuerlig kan spres og deles med andre fagmiljøer nasjonalt, nordisk og internasjonalt. Samarbeidet med skolen gjør at Statpeds arbeid med rådgivning og kunnskaps- utvikling er solid forankret i praksis.

Side 14 av 19

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!