Å oppdage stemmevansker

Barn og voksne i alle aldre kan få vansker med stemmen. Stemmen kan bli hes, skurrete, luftfylt, svak, grov, ustabil, eller helt borte.

Stemmevansker gjør det vanskelig å bruke stemmen på en naturlig måte. Man kan kjenne ubehag eller få vondt når man snakker eller synger. Man kan også høre at stemmen har forandret seg. En øre-, nese- og halsundersøkelse vil kunne vise årsaken til forandringene. Dersom man ikke kan se endringer, kan det være muskulært betinget. 

Fra nyfødt og de første leveårene.

Stemmevansker hos barn kan oppdages allerede ved fødsel. Ved prematur fødsel kan barnet bli intubert. Dette kan føre til skade i strupe og på stemmebånd. Et eksempel kan være stemmebåndslammelse der stemmen blir svak og luftfylt. Når barnet gråter, kan man høre en svak hveselyd, eller ingen lyd. Hvis stemmebåndene ligger for tett sammen, kan barnet få frem stemmen, men vil da streve med pusten. Hvis barnet ikke får puste tilstrekkelig, vurderes tracheostomi . Barn kan også ha reflux, dvs sure oppstøt. Dette kan gi svie og sårhet i strupen, heshet, og det kan bli vondt å bruke stemmen. 

Barn - ungdom

Normalvariasjonen i en stemme er stor og er knyttet til kjønn, alder og anatomi. Personlighet kan påvirke stemmen og hvordan stemmen blir brukt.
 
Det er forskjeller i strupen hos et barn og en voksen. Noen forskjeller skyldes størrelse og struktur i strupen. Andre forhold skyldes at stemmebåndenes slimhinnelag ikke er ferdig utviklet hos barn. Dette innebærer at barn lettere kan bli hese enn voksne. 

Ved heshet kan stemmeleiet bli dypere, og stemmeklangen kan bli mer grov. Når man synger med hes stemme, kan dette føre til redusert stemmeomfang. 

Før puberteten har også guttene lys stemme. Etter stemmeskiftet vil stemmeleiet bli mørkere, og stemmen sterkere og mer bærende. Dersom en gutt ikke kommer i stemmeskiftet, vil stemmen fortsette å være lys og med redusert stemmestyrke.

Voksen

Dersom man merker at stemmen ikke innfrir det man forventer seg, kan det være tegn på endringer enten på stemmebåndsnivå, indre og ytre strupemuskulatur, eventuelt i pusten. Stemmeleiet kan endre seg, det kan bli hyppig kremting, man kan bli sliten i halsen, tørr i svelget og få smerter i strupe og hals når man snakker. Hvis man merker at man vegrer seg for å snakke i telefon eller med andre på grunn av stemmen, kan det også være tegn på en begynnende stemmevanske. Stemmen kan eksempelvis bli svak, luftfylt, skarp, presset, skurret, unaturlig dyp/lys. 

Hyppig kremting kan være en uvane, symptom på irritasjon i strupen, og symptom på en stemmevanske. Irritasjonen kan skyldes økt muskelspenning, reflux og/eller økt slimproduksjon.  

Muntlig formidling

I dagens samfunn, på arbeid, skole og utdanning stilles det store krav til muntlig fremføring. Det å ha en stemme å uttrykke seg med, og at andre oppfatter hva en sier, er viktig for fungering i hverdagen, på skolen, i arbeid, og sosialt. En stemmevanske som gir stemmebortfall, svak eller hes stemme kan hindre en i kommunikasjon med andre.  

Personer med en diagnostisert stemmevanske kan ha vansker med å avlegge muntlige prøver, muntlige fremlegg og muntlig eksamen. Man kan undersøke muligheten for tilrettelegging på skole og høyere utdanning.