Stemmevansker, flerfaglig utredning

Utredning av stemmevansker er et flerfaglig felt med behov for ulike faggrupper. For å diagnostisere en stemmevanske må en øre-,nese-,halslege undersøke hals, strupe og stemmebånd for å se om det er sykdom eller forandringer i strupen. Etter undersøkelsen kan en starte tiltaksrettet logopedisk utredning.

Statped har en helhetlig tilnærming til stemmevansker . Vi tar hensyn til de aktuelle stemmevanskene og ser dette i sammenheng med personens psykososiale miljø.