Stemmevansker og overganger

Å kunne utrykke seg muntlig er definert som en grunnleggende ferdighet  i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Overganger i utdanningsforløp og arbeidsliv kan være en utfordring for barn, unge og voksne med stemmevansker. Noen eksempeler er overgangen  mellom barnehage og skole og mellom avsluttet studieforløp og arbeidsliv. 

Overganger kan også være knyttet til utvikling og modning (pubertet) og ulike livshendelser som sykdom, alderdom og livshendelser. 

Barn, unge og voksne kan for eksempel ha svak stemme, hes stemme, eller ikke stemme i det hele tatt. For en del er vanskene forbigående, mens for andre kan de være vedvarende eller de kan forverres . For å sikre deltakelse på lik linje med andre kan det være en hjelp å informere skole, utdanningsinstitusjon eventuelt arbeidsliv om stemmevansken og behov knyttet til denne.
 
Tiltak kan blant annet være:
  • informasjon fra fagpersoner 
  • tekniske hjelpemidler som trådløs stemmeforsterker
  • syntetisk tale (at en maskin leser opp det som blir skrevet)
  • taleapparat ved strupekreft