Stemmevansker og teknologi

Teknologiske hjelpemidler kan gi bedre inkludering for personer med stemmevansker. Det kan være vanskelig for andre å oppfatte hva personer med stemmevansker sier. I et miljø med støy vil kommunikasjon og samhandling bli enda vanskeligere.
 
Eksempler på hjelpemidler for personer med stemmevansker er trådløs stemmeforsterker, lydutjevningsanlegg, bærbar skrivemaskin og taleapparat for strupeopererte.

Her kan du lese mer om tekniske kommunikasjonshjelpemiddel.

Stemmeforsterker, som består av en mikrofon koblet til en høyttaler, kan være et nyttig hjelpemiddel for lærere og andre som bruker stemmen i hverdagen.

NAV Hjelpemiddelsentral kan låne ut hjelpemiddel etter innvilget søknad. Lege eller annen fagperson må grunngi behovet for hjelpemiddel ved en slik søknad.