Stemmevansker og tidlig innsats

Stemmevansker kan ha ulike årsaker og arte seg ulikt. Tidlig innsats innebærer at mennesker med stemmevansker kommer raskt til veiledning og stemmetrening, slik at vansken ikke forverres eller blir mer omfattende. 

Dersom stemmen endrer seg og dette vedvarer mer enn 2-3 uker, er det viktig å kontakte fastlegen som kan henvise videre til en øre-, nese-, halslege for å få undersøkt stemmebåndene. På bakgrunn av undersøkelsen setter legen en diagnose og vurderer nødvendig oppfølging.

En forandring i stemmen kan være at stemmen blir hes og/eller skurrete, at den blir borte slik at man bare kan hviske, og/eller at man får stemmetretthet og ubehag når man snakker. Tidlig innsats kan også avdekke alvorlig sykdom på et tidlig stadium. 

Dersom man har fått en stemmevanske kan man bli henvist til:
  • logopedisk oppfølging
  • medisinsk oppfølging
  • operasjon
  • eller en kombinasjon av alle tre