Slik jobber Statped med stemmevansker | www.statped.no

Slik jobber Statped med stemmevansker

Statped har et stort og variert fagmiljø som muliggjør tverrfaglig samarbeid, og har spisskompetanse på små og komplekse områder. Logopedene på team for stemmevansker har lang erfaring og høy kompetanse på en rekke ulike stemmevansker. Vi bistår og samarbeider med logopeder i kommune og fylke om komplekse og omfattende vansker. 

Oslo universitetssykehus Rikshospitalets ØNH-avdeling henviser direkte til Statped. I tillegg  har vi forelesninger, stemmetrening og praksis for masterstudenter i logopedi ved ulike universiteter.

Individbaserte tjenester

  • Tiltaksrettet utredning, veiledning og oppfølging av brukere

Systembaserte tjenester

  • Veiledning til logopeder
  • Veiledning til PPT
  • Veiledning til foresatte
  • Forelesning for- eller veiledning til helsepersonell
  • Stemmenettverk for logopeder i ulike fylker
  • Forelesninger for studenter på universiteter og høyskoler
  • Hospitering av logopeder 
  • Praksis for logopedstudenter 
  • Kurs og workshops

Flerfaglig samarbeid Øre nese halselege ved Oslo universitessykehus  Rikshospitalet, psykolog, andre avdelinger ved Statped som jobber med språk og tale, syn, hørsel, sammensatte lærevansker.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!