Stemmevanskar hos barn og vaksne

Både barn og vaksne kan få vanskar med stemma. Sjølv om vanskane kan vere dei same, er oppfølginga hos logoped ofte ulik.