Stemmevanskar ved andre tilstandar

Stemmevanskar kan vere eit symptom på underliggande sjukdommar eller tilstandar. 

Ulike sjukdommar kan påverke stemma og gi stemmevanskar. Logopedisk oppfølging kan vere aktuelt sjølv om stemma ikkje utgjer den primære vansken. Øyre-, nase-, halsspesialist kan tilvise til logoped.