Ulike stemmediagnoser

Afoni

Hva er afoni?

Ved afoni har personen mistet den vanlige stemmen og får kun fram hviskestemme. Det kan være innslag av stemmelyd, men personen klarer ikke å styre stemmen. I forsøk på å få fram vanlig stemme kan stemmen og/eller hviskingen høres presset ut. Ved host og latter kan stemmen få korte gjennomslag. 

Symptomer

Afoni kan oppstå gradvis eller akutt. Ved øre-, nese-, halsundersøkelse er det normale forhold i strupen, bortsett fra at stemmebåndene ikke legger seg inntil hverandre og vibrerer når personen setter på stemmelyd. Det kan være mye spenninger i ytre hals- og strupemuskulatur og musklene kan være ømme når man kjenner på dem. Noen opplever å bli sliten i stemmen fordi de blir anspent i muskulaturen. Ved enkelte afonier kan de falske stemmebåndene legge seg over stemmebåndene ved lydgivning. 

Årsaker

Årsaker til afoni kan være psykososiale forhold som stress, psykisk traume, 
konflikter, fortrengte følelser og muskulære spenninger. Infeksjoner i de øvre luftveiene og feil bruk av stemmen kan også føre til afoni. Når en stemme er afonisk over lengre tid, kan det skyldes emosjonelle faktorer eller at stemmen har kommet inn i et feil «spor». Dersom musklene blir brukt på en uhensiktsmessig måte over lang tid, kan det ta noe tid for å få dette til å slippe slik at stemmen igjen kommer tilbake i det riktige sporet.

Rådgiving/oppfølging

Ved afoni får brukeren rådgiving/oppfølging av logoped. Psykomotorisk fysioterapi akupunktur og osteopatisk behandling kan også prøves ut. Samtale og rådgivning rundt årsaksfaktorer vil være helt sentralt. Når det gjelder den direkte stemmebehandlingen, vil denne være utprøvende med ulike teknikker for igangsetting av stemme. Fonasjon i rør-metoden (der man lager lyd ned i vann ved hjelp av et plastrør) kan gi gode resultater ved at motstanden i rør og vann gjør at det blir lettere å få stemmen i gang, og en får kontakt med utpusten. Bruk av balansebrett, stor ball og andre øvelser der bevegelser er med, kan også lette igangsetting av stemmen. Dersom de emosjonelle faktorene eller muskulære spenningsmønstrene er svært fastholdte, kan det være aktuelt å henvise til psykolog eller fysioterapeut. 

Side 2 av 18