Ulike stemmediagnoser

Barneheshet

Hva er barneheshet?

Heshet er vanlig hos barn. Som oftest skyldes denne hesheten at barnet:
  • Snakker mye
  • Høyt stemmevolum
  • Presser stemmen i roping, skriking og sang
Barnet er sjelden bevisst på at de har hes stemme. Delvis fordi hesheten utvikles gradvis, og fordi de ikke er bevisst på hvordan de bruker stemmen. Ofte er det andre som reagerer på hesheten. Langvarig feilbruk av stemmen kan føre til stemmebåndsknuter (se eget infoark). 

Symptomer

Hes stemme kan være symptom på barneheshet. Ved barneheshet vil hesheten 
variere ut fra hvor hardt barnet har belastet stemmen. Dersom barnet har brukt stemmen mye, vil hesheten øke. Ved normal stemmebruk vil hesheten avta.

Årsak

Det er ofte utadvendte barn som bruker stemmen mye, som utvikler barneheshet. Barn som har hyppige halsinfeksjoner, forkjølelser og astma/allergiplager kan være ekstra utsatt. Årsaken kan også ligge i spenninger i hals-, nakke- og skulderparti slik at barnet lett presser stemmen. Slimhinnelaget på stemmebåndene sveller opp og blir hovent (ødem). Dette fører til at stemmebåndene vibrerer uregelmessig, de lukker ikke godt nok og dermed blir stemmen blir hes.

Rådgiving/oppfølging

Skal barnet bli kvitt barnehesheten, er det bruken av stemmen som må legges om. Hvis ikke, vil hesheten komme tilbake dersom barnet belaster stemmen mye. Ved heshet over tre-fire uker, er det viktig at barnet blir henvist til øre-, nese-, halslege for å finne årsaken til hesheten. Helsesøster kan også sjekke om hørselen til barnet er tilfredsstillende. 
Viktige tiltak ved barneheshet:
  • Dempe ekstrem stemmebruk som skriking og roping. 
  • Snakke mindre. 
  • Snakke med mykere stemme. 
  • Turtaking. 
Hjemmet er barnets fristed, og kontakten og samspillet med barnet er avgjørende for å lykkes i dette arbeidet. Det er viktig å legge til at en må være forsiktig med for mye mas om stemme og stemmebruk, og foreldrene må prøve å finne fram til en god balanse.

Side 3 av 18