Ulike stemmediagnoser

Cyste

Hva er en cyste?

En cyste er en godartet hvitlig/grålig og avgrenset fortykkelse på det ene stemmebåndet som kan minne om en stemmebåndsknute. Denne diagnosen opptrer både hos barn og voksne uavhengig av kjønn. Det finnes tre former for cyster; retensjonscyste, epidermoid cyste og pseudocyste. Det kan enkelte ganger være vanskelig å skille mellom stemmebåndsknuter og cyste, da en cyste kan forårsake at det blir en hevelse på motsatt stemmebånd. Dermed kan det på en øre-, nese-, halsundersøkelse se ut som om det er knuter på begge stemmebånd. I motsetning til en stemmebåndsknute eller en polypp (som alltid ligger ytterst i randen på stemmebåndet), ligger cysten dypere i stemmebåndet. 

Symptomer

Dersom man får en cyste på det ene stemmebåndet, blir svingningsmønster og stemmebåndsvibrasjon nedsatt og stivere på denne siden. Stemmebåndene vil få uregelmessige svingninger og stemmekvaliteten blir preget av heshet (støy/skurr). Grunntonefrekvensen i stemmen går gjerne litt ned slik at stemmen høres dypere ut. Brukere med cyste kan fortelle at de fort blir slitne i stemmen.

Årsaker

Cyster kan være medfødte og de kan oppstå i løpet av livet. Retensjonscysten 
inneholder som regel klar væske og skyldes at sirkulasjonen i vevet er blokkert, for eksempel ved at en kjertel blir tilstoppet. Dermed kan cysten kapsle seg inn i vevet. En epidermoid cyste er som regel mindre og ligner på cyster som dannes ute på huden (overhuden). Denne cysten er trolig medfødt og forekommer ofte sammen med en annen stemmevanske som kalles sulcus glottidis (en «grøftelignende kant» langs randen av et eller begge stemmebånd). En epidermoid cyste har som regel et hvitaktig innhold og om den sprekker, mener noen forskere det kan føre til sulcus glottidis. Den siste formen for cyste kalles pseudocyste og er ikke en ekte cyste, men en væskefylt polypp. Enten man har anlegg for å utvikle cyster eller ikke, vil feilbruk og stor belastning av stemmen kunne føre til utvikling av cyster.

Rådgiving/oppfølging

Det anbefales som oftest å fjerne cysten kirurgisk hos voksne brukere hvis stemmekvaliteten er dårlig. Hos barn venter man til stemmebåndene er ferdig utvokst. En cyste kan gå tilbake å bli mindre dersom stemmen brukes på en mer 
hensiktsmessig måte. Dersom stemmen overbelastes igjen, vil cysten bli større og stemmekvaliteten dårligere. Det vil kunne være nyttig med logopedisk rådgiving både før og etter en eventuell cysteoperasjon. Gjennom samtale og øvelser kan en bli mer bevisst måten man bruker stemmen på og lære å bruke den på en bedre måte.

Side 4 av 18