Ulike stemmediagnoser

Kontaktsår

Hva er kontaktsår?

Kontaktsår er rødmende utvekster i slimhinnen bakerst i bruskspalten på stemmebåndene. De kan opptre på ett eller begge stemmebånd. Det kan også bli et «sårkrater» på den ene siden av stemmebåndet og en utvekst (granulom) på motsatt side. 

Symptomer

Symptomer på kontaktsår kan være at stemmen blir dyp, ru og hes. Noen kan også oppleve sårhet og svie bak i halsen.

Årsaker

Årsakene til kontaktsår er vanligvis sure oppstøt (refluks). Irritasjon av 
stemmebåndene i forbindelse med operasjon (intubasjon), eller feil bruk av stemmen ved at stemmeleiet presses for dypt ned, kan også være utløsende årsaker. Røyk, alkohol og irritasjon fra mye kremting og hosting kan også spille inn.

Rådgiving/oppfølging

Det viktigste tiltaket er å få refluks under kontroll ved hjelp av medisiner. Ved å heve hodeenden på senga og forsøke å ligge på venstre side når en skal sove, vil en kunne hindre at magesyre kommer opp i spiserøret og skaper problemer. Livsstilsendringer vil også kunne virke positivt inn på refluks: 
  • unngå å spise krydret, feit eller syreholdig mat før en skal legge seg. 
  • vektreduksjon og bedre stresshåndtering. 

Side 8 av 18