Ulike stemmediagnoser

Logopedisk oppfølging av barn med stemmebåndsknuter

Heshet er vanlig hos barn. Som oftest skyldes denne hesheten at barnet:
  • snakker mye
  • høyt stemmevolum
  • presser stemmen i roping, skriking og sang
Når et barn får logopedisk oppfølging på grunn av stemmebåndsknuter, kan logopeden opprette et samarbeid med hjem, skole og skolefritidsordninger. Fellesmøter kan avtales.

Tiltak:

  • Foreldre/foresatte oppfordres til å gjøre ulike avtaler med barnet hjemme, f. eks. at både voksne og barn bare bruker «innestemme». Dette betyr at det ikke er lov til å rope eller skrike inne i huset. Barn imiterer ofte de voksne og det er derfor viktig at foreldrene/foresatte er gode rollemodeller.
  • Foreldre/foresatte/logoped kan lage en kontrakt med barnet der man blir enige om noen punkter som barnet skal jobbe med i en tidsbegrenset periode (f. eks 6 uker). Dette kan være: Unngå å rope/skrike, ta pause fra kor/fotball/ishockey, snakke på en mykere måte.
  • Når barnet bruker stemmen på en god måte, kan atferden belønnes, for eksempel: samle klistremerker på ei liste som henges på kjøleskapsdøra, tur til Tusenfryd, e.l. 
  • Barnet kan tegne for å bevisstgjøre sin egen stemmebruk, f. eks.: «Her bruker jeg stemmen på en god måte». «Her roper og skriker jeg og belaster stemmen min for mye».
  • Avspenning, progressiv avspenning (stramme bestemte kroppsdeler i 5-6 sekunder, for så å slappe helt av), kan både gjøres med logopeden og i hjemmet. Høytlesing for barnet kan også brukes bevisst for å roe ned barnet.
  • Stemmeøvelser hos logoped tar sikte på bevisstgjøre barnet på hvordan det kan bruke stemmen på en myk og mindre belastende måte. Denne stemmebruken kan så overføres til spontantale. 
Det er fornuftig å avtale et visst antall timer med barnet/foreldrene. På denne måten kan barnet/foreldrene oppmuntres til å gjøre det beste ut av timene som er avsatt. Har man et visst antall timer, er det også lettere å få til en strukturert opplegg som ikke glir ut.

Til slutt kan det være greit å minne om at stemmebåndsknuter ikke er en ondartet tilstand. Har et barn fått stemmebåndsknuter, skal det bare litt feilbruk til hver dag for å opprettholde knutene (f. eks rope på fotballbanen, men ellers belaste stemmen lite i løpet av dagen). Stemmeatferden hos barn er vanligvis ubevisst. Det skal mye tålmodighet og motivasjon til for at barn skal kunne endre stemmebruken. De er avhengig av god støtte fra de voksne. Opplever logopeden at tiltak ikke blir fulgt opp i hjemmet og at barnet ikke er motivert, er det lite sannsynlig at barnet vil oppleve særlig bedring. Da bør en heller ta pause noen måneder og se hvordan det hele utvikler seg. Kanskje kan en starte opp igjen dersom tilstanden forverres, eller hvis barnet/foreldrene er mer motiverte. Man kan også stille spørsmål om i hvor stor grad hesheten hindrer barnet hindrer barnet i verbal aktivitet. 

Side 9 av 18