Ulike stemmediagnoser

Papillomer

Hva er papillomer?

Papillomer tilhører en virusgruppe som blir betegnet som human papilloma virus (HPV). De opptrer som små, knudrete og vortelignende utvekster i slimhinnen enten på, over eller under stemmebåndene. 

Symptomer

Symptomer på papillomer er først og fremst hes og luftfylt stemme. I starten gir papillomer få andre symptomer, men dersom tilstanden forverrer seg, vil personen ofte måtte presse fram stemmen. Dermed kan det bli tungt å snakke, og personen kan bli sliten i stemmen og få ubehag i halsen. Ved mye papillomvekst vil puste-kapasiteten bli nedsatt da utvekstene hindrer god luftpassasje. 

Årsaker

Papillomer er en sjelden stemmevanske og man antar at denne vansken skyldes 
virus (medfødt eller ervervet). Tilstanden kan opptre både hos barn og hos voksne. 

Rådgiving/oppfølging

Logopedisk rådgiving/oppfølging alene vil ikke kunne avhjelpe denne stemme-
vansken. En god grunnregel er at man alltid får henvisning til øre-, nese-, 
halsundersøkelse dersom stemmen er hes uten forklarlig grunn. Papillomer må alltid fjernes kirurgisk fordi de kan spre seg og dermed blokkere luftveiene. En del pasienter må opereres flere ganger. Dette fører ofte til hesere stemmekvalitet fordi slimhinnen på stemmebåndene blir stivere på grunn av arrvevet som oppstår. Det er viktig å skille ut denne tilstanden ved en 
øre-, nese-, halsundersøkelse fordi stemmekvaliteten kan minne om hesheten ved andre stemmediagnoser. 

Side 10 av 18