Ulike stemmediagnoser

Polypp

Hva er en polypp?

En polypp er en godartet, væskefylt utvekst som sitter på randen av stemmebåndets fremre eller midtre tredjedel. Den kan være fast eller myk og variere i størrelse. Den er gjerne litt større og mer «glassaktig» i formen enn en knute. Polyppen kan være bredbaset og sitte nær slimhinnen eller være festet til stemmebåndet via en stilk. Som regel sitter polyppen på et stemmebånd (unilateralt), men den kan også opptre på begge stemmebånd (bilateralt).

Symptomer

Skurrete og hes stemmekvalitet er et av de vanligste hørbare symptomene på at man har fått polypp på et stemmebånd. På grunn av utveksten vil stemmebåndene svinge uregelmessig og stemmen høres derfor skurrete ut. Stemmekvaliteten vil variere ut fra størrelsen på polyppen og hvor den sitter. Dersom polyppen er stor, vil noen kunne få hørbar innpust og nedsatt pustekapasitet. 

Årsaker

Det er noe usikkert hvorfor polypper oppstår, man antar at det skyldes:  
  • mye belastning av stemmebåndene (tale og sang)
  • forkjølelse med mye harking og hosting 
Dersom stemmebåndene blir utsatt for hard belastning, kan det oppstå små, mikroskopiske blødninger i slimhinnen. Ut fra en slik liten blødning kan det danne seg en polypp.

Rådgiving/oppfølging

Vanligvis vil en anbefale å fjerne polyppen kirurgisk, men noen ganger vil legen 
avvente situasjonen for å se om tilstanden endrer seg. Logopedisk 
rådgiving/oppfølging vil alltid kunne være nyttig. Klienten kan få råd og veiledning for å unngå feil bruk og overbelastning av stemmen. Dette er også viktig dersom polyppen fjernes kirurgisk.

Side 11 av 18