Ulike stemmediagnoser

Spastisk dysfoni

Hva er spastisk dysfoni?

Spastisk dysfoni er en krampelignende tilstand i stemmebåndsmuskulaturen. Det er to hovedtyper av spastisk dysfoni: adduktortype og abduktortype. Det kan også finnes blandingstyper, gjerne med innslag av tremor (se eget infoark). 

Symptomer

Adduktortype er den vanligste formen for spastisk dysfoni. Stemmebåndene presses for hardt sammen når de vibrerer, og stemmekvaliteten blir krampaktig og hakkete. Det oppstår også korte fonasjonsstopp. Ofte kan det være innslag av normal stemmekvalitet. En øre-, nese-, halsundersøkelse viser som regel upåfallende forhold i strupen.
Ved abduktortype skjer det motsatte. Fordi musklene som åpner stemmespalten blir for aktive, vil stemmekvaliteten bli mer luftfylt og preget av bortfall av stemmen (afoni). På grunn av fonasjonsstopp vil stemmen bli stakkatopreget. Ved øre-, nese-, halsundersøkelse vil man kunne se at stemmebåndene har vansker med å lukke seg under stemmedanning.
De ulike formene for spastisk dysfoni vil kunne variere og personen vil kunne merke stor forskjell ut fra dagsform, stemmebelastning, stress, søvn, osv. Personer med denne typen stemmevanske forteller ofte at de blir svært slitne både i halsen, brystet og hodet av å snakke.

Årsaker

Årsaken til denne stemmevansken er ukjent. En teori er at det skyldes signal-
forstyrrelser fra basalgangliene i hjernen som fører til at stemmebåndsmusklene opptrer spasmelignende. Forhold som virus, stress og psykiske faktorer kan også spille inn.

Side 14 av 18