Ulike stemmediagnoser

Stemmebåndsknuter

Hva er stemmebåndsknuter?

Stemmebåndsknuter kan best sammenlignes med hevelser på stemmebåndene. Knutene er en godartet vevsreaksjon som oppstår rett overfor hverandre på 
overgangen mellom midtre og fremre tredjedel av hvert stemmebånd. 

Symptomer

Et kjennetegn ved stemmebåndsknuter er at stemmen høres hes og luftfylt ut. Jo større knutene er, desto hesere blir stemmen. Knutene gjør at stemmebåndene ikke lukker godt nok slik at luft «siver» ut når stemmebåndene vibrerer. Knutene i seg selv gir ikke noen smertefølelse, men man kan likevel bli sliten i stemme og hals fordi stemmen må presses fram.

Årsak

Stemmebåndsknuter oppstår fordi stemmebåndene er blitt utsatt for stor 
belastning ved f.eks. kraftig stemmebruk som roping eller høy sang. Knutene kan variere i størrelse. Nye knuter er gjerne bløte og bredbasete, mens knuter som har vart over lang tid, blir harde og mer knottaktige. Personer som bruker stemmen mye, er ekstra utsatt (barn, lærere, sangere, skuespillere). Ofte vil personligheten virke inn på måten man bruker stemmen på. Er man utadvendt og snakker mye, og med høyt volum er stemmen mer utsatt. 

Rådgiving/oppfølging

Bløte og bredbasete stemmebåndsknuter kan gå tilbake dersom man i en periode: demper volum på stemmen, snakker mindre og unngår å presse stemmen i et høyt stemmeleie. Logopediske øvelser som fonasjon i rør, friksjonslyder og resonansøvelser er fine å bruke og vil samtidig gi en bevisstgjøring om mykere stemmebruk, også når stemmebåndsknutene er borte. Harde og knottaktige knuter kan fjernes kirurgisk dersom det er behov for det.

Side 15 av 18