Ulike stemmediagnoser

Stemmetretthet

Hva er stemmetretthet?

Stemmetretthet er en funksjonell stemmevanske som har sammenheng med 
uhensiktsmessig bruk av stemme og pust. Forhøyet muskelspenning i strupe, svelg, hals og/eller pust kan føre til ubehag, smerter og tretthet ved stemmebruk. Ved øre-nese-halsundersøkelse kan man ikke påvise organiske forandringer eller skader på stemmebåndene. Vansken blir også kalt fonasteni. Direkte oversatt betyr ordet fonasteni lydsvakhet (fon=lyd, asteni=svakhet). Tidligere ble stemmetretthet kalt prestesyke. Stemmetretthet kan defineres som en kronisk, økende tretthetsfornemmelse i stemmen ved stemmebruk. 

Symptomer

Stemmetretthet er en subjektiv følt vanske som er sammensatt av mange faktorer, slik som: mye stemmebelastning, stress, spenninger i pust og kropp og/eller for dårlig stemmeteknikk. Et eksempel kan være læreren som har god stemme i sommerferien, men som blir verre igjen utover i skoleåret. Symptomene er ofte at man blir fort i sliten i stemmen og at stemmen blir mer kraftløs og klangfattig etter hvert som den brukes. Stemmen blir som regel dårligere mot slutten av dagen eller uka. Noen opplever kremtetrang og «klump-i-halsen» følelse når de svelger. Andre igjen føler at de er tørre i halsen og at stemmen er sår og svak. I enkelte tilfeller kan spenningene i halsen være så smertefulle at det oppleves som «kniver skjærer i strupen». 

Årsaker

Årsakene til stemmetretthet er sammensatte. Den aktuelle stemmebelastningen samt stress og emosjonelle faktorer spiller ofte inn. En halsinfeksjon eller forkjølelse kan også være en utløsende faktor. Engstelse for å miste stemmen helt eller tanker om at stemmen aldri blir bra igjen, kan være tilstede. Dette gjør at personen spenner musklene ytterligere. Det er gjerne personer i stemmekrevende yrker som får denne stemmevansken. Dersom man bruker stemmen i et for lyst og presset stemmeleie, kan dette føre til en for stor belastning av spesielt ytre strupemuskulatur og føre til stemmetretthet. 

Rådgiving/oppfølging

Dersom man har hatt problemer med stemmen i to-tre uker, bør man gå til legen (helst en øre-, nese-, halslege) for å få sjekket at alt er i orden. Hvis man får vite at stemmevansken er funksjonelt betinget, bør man oppsøke en logoped. Logopeden kan veilede til en bedre stemmeteknikk som innebærer at man lærer å utnytte pust, støtte, klang og styrke bedre. Det er også viktig at personen finner ut av hvilke psykiske og fysiske faktorer som påvirker stemmen negativt og lærer seg å lytte bedre til kroppens signaler. Er man sliten i stemme og kropp, trenger man hvile. Er man forkjølet og har vondt i halsen, bør man snakke minst mulig. Mange vil kunne ha god nytte av å lære seg ulike avspenningsteknikker som kan brukes i en aktiv og stressende hverdag. Det er mulig å bli kvitt stemmetretthet. Dette er avhengig av god veiledning fra en logoped og at personen er i stand til å endre sin stemmeatferd og faktorer som virker negativt inn på stemmen.

Side 16 av 18