Ulike stemmediagnoser

Sulcus glottidis

Hva er sulcus glottidis?

Sulcus glottidis er en langsgående fure eller «grøft» langs kanten på det ene eller begge stemmebåndene. Lengden og dybden av furen vil variere.

Symptomer

På grunn av den langsgående furen er slimhinnelaget noe redusert og blir ofte 
stivere og mindre elastisk. Dette fører til uregelmessige stemmebåndssvingninger og stemmekvaliteten blir gjerne luftfylt med innslag av heshet (støy/skurr). Stemmen blir ofte dypere, og det kan bli vanskelig å sette kraft på stemmen.

Årsaker

Sulcus glottidis er en sjelden stemmevanske og årsaken er usikker. Noen mener at tilstanden kan være medfødt, eller at den oppstår fordi en cyste har sprukket og dermed dannet grunnlag for den langsgående furen. Andre igjen hevder at det kan skyldes en feilutvikling eller er forårsaket av traume og feil bruk/overbelastning av stemmen.

Oppfølging/rådgiving

Logopedisk oppfølging alene vil ikke kunne avhjelpe denne stemmevansken. Det er prøvd ut ulike kirurgiske teknikker for å behandle sulcus glottidis, men en 
operasjon vil ikke nødvendigvis kunne gi normal stemme. En kirurgisk teknikk går ut på å forsøke å løsne på furen, slik at slimhinnen på stemmebåndene vibrerer på en bedre måte. I den logopediske oppfølgingen er det viktig å få klienten til å bruke stemme, pust og resonansrom på en best mulig måte.

Side 17 av 18