Ulike stemmediagnoser

Tremor

Hva er tremor?

Tremor betyr ufrivillige skjelvinger i ulike muskelgrupper. Tilstanden kan opptre isolert i en muskelgruppe, eller i flere kroppsdeler som hode, nakke, hender, tunge eller strupe. Tremoren kan opptre når den aktuelle kroppsdel brukes, eller være til stede også ved hvile. 

Symptomer

Stemmekvaliteten ved tremor høres skjelvende ut fordi grunntonen til stemmen blir ustabil. Den skjelvende stemmekvaliteten kommer mest fram når personen forsøker å holde en lang tone på en vokallyd. Stemmen kan også få innslag av press, at den blir hes og at stemmelyden blir brutt. Ved øre-, nese-, 
halsundersøkelse kan man se skjelvende bevegelser i for eksempel tunge, ganesegl, strupelokk og strupe. Tremor på stemmen kan opptre isolert men også være tilstede ved stemmevansken spastisk dysfoni (se eget infoark). 

Årsaker

Denne stemmevansken er nevrologisk betinget. Starten er oftest gradvis, og det er flest personer i 50- og 60-årene som får denne vansken.

Oppfølging/rådgiving

Det er foreløpig ikke funnet noen god medisinsk behandling for tremor. Behandling med botulinum toxin (Botox) kan prøves ut, men effekten er usikker. Betablokkere kan ha positiv effekt hos enkelte pasienter som har tremor. Logopedisk behandling vil kunne hjelpe personen å mestre stemmevansken bedre. Fokus i behandlingen vil være bevisstgjøring av egen pust og stemmebruk og det å snakke i korte ytringer (når setningene blir for lange, blir tremoren mer hørbar). Ulike resonans- og nasaløvelser med klangplassering foran i nese og munn kan også prøves ut.

Side 18 av 18