Ulike typar stemmevanskar

Stemmevanskar oppstår på grunn av muskulære plager, fysiske endringar eller avvik i strupa, skade på nervebanane eller forstyrringar i hjernen sin kontroll med strupa.

Ulike stemmevanskar kan påverke kvarandre.