Til hovedinnhold

Stemmevansker

Kjønnsinkongruens - stemme og kommunikasjon

Transpersoner og andre innenfor kjønnsmangfoldet er en økende populasjon nasjonalt og internasjonalt. Stemmen er en viktig del av en persons identitet og personlighet. Bevisstgjøring og trening av stemme og kommunikasjon, kan være viktige bidrag for livsmestring og økt livskvalitet.

Kjønnsinkongruens oppstår når kjønn tildelt ved fødsel, ikke samsvarer med opplevd kjønnsidentitet. Kjønnsinkongruens er en tilstand og kan medføre behov for veiledning, stemme- og kommunikasjonstrening av logoped. Logopedisk tilnærming ivaretar den enkeltes behov og mål, samt god stemmehelse, i tråd med Helsedirektoratets nye nasjonale faglige retningslinjer for helsetjenestetilbudet til personer med kjønnsinkongruens (2020), og nye internasjonale retningslinjer fra The World Professional Association for Transgender Health, Standards of Care, versjon 8 (2022).

Ved behov for opplæring i stemme og kommunikasjonstrening, kan PPT søke bistand til Statped.

Side 13 av 14

Fagartikler

Å finne ens egen stemme– logopedens rolle og betydningen av individets påvirkningskraft for stemmemodifisering

Av Anna Margareth Breivik og Marit Blørstad Pedersen. Artikkelen er publisert i Norsk tidsskrift for logopedi 2/2022

Effekt av teknikkene twang og medialisering i modifisering av stemmen hos transkvinner
Av Britt Bøyesen og Øydis Hide. Artikkelen er publisert i Norsk tidsskrift for logopedi 3/2022

Standards of Care for the Health of Transgender and Gender Diverse People  
Av E. Coleman et al.  publisert i International Journal of Transgender Health (2022)