Til hovedinnhold

Personvernerklæring

Informasjonsdeling på Facebook

Statped har en side på Facebook: https://www.facebook.com/statped/

Vi bruker Facebook-siden vår til å informere om

 • nyttig spesialpedagogisk innhold og ressurser på statped.no
 • tjenester og tilbud fra oss til pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnehager, skoler, foreldre og andre i laget rundt barn og elever

Vi svarer på henvendelser i arbeidstiden på hverdager mellom klokken 08.00-15.30.

Facebook-siden vår har kommentarfelter der du kan dele informasjon og kommentere innhold vi deler.

Vi bruker opplysninger du deler, til å svare på kommentarer, men ikke til andre formål.

Vern om dine egne og andres personopplysninger

Ikke del personlige/sensitive opplysninger om deg selv eller andre i kommentarfeltene våre.

Eksempler på personlige/sensitive opplysninger er

 • helse/sykdom/utfordringer
 • fødselsnummer
 • telefonnummer
 • adresse/bosted

Vi modererer kommentarfeltene våre

Det innebærer blant annet at vi blokkerer eller sletter innlegg med opplysninger som er

 • personlige/sensitive om andre (nabo, ektefelle, barn, kollega, venner og liknende)
 • ulovlige og/eller diskriminerende (personangrep, krenkelser og liknende)
 • upassende (banning og liknende)
 • irrelevante og/eller villedende (spam, verving, reklame og liknende)

Vi blokkerer brukere uten forvarsel som ikke retter seg etter dette.

Alt du deler åpent, kan brukes av andre

Hvis du har valgt Facebook-innstillingen «offentlig», innebærer det at når du følger, liker eller kommenterer noe på Facebook-siden vår, får andre tilgang til og kan bruke alt du deler og legger igjen.

Hvis du er logget inn på Facebook, kan du lese mer om innstillinger (facebook.com).

Alt du deler, åpent eller ikke, kan brukes av Facebook

Facebook er en del av konsernet Meta. Ifølge Facebooks retningslinjer og vilkår for data (facebook.com) eier Meta all informasjon du deler på eller i tilknytning til Facebook, om du har valgt at den er «offentlig» eller ikke.

Facebook

 • oppfordrer deg til å lese retningslinjer og vilkår nøye
 • bruker informasjon om og fra deg
  • når du liker, kommenterer eller deler innlegg
  • som data slik vilkår og retningslinjer fra Facebook til enhver tid beskriver, for eksempel til reklameformål ved å dele dem med tredjepart
 • monitorerer atferden din i tilknytning til Facebook, eksempelvis i andre apper gjennom retningslinjer for disse

Les mer om vilkår og retningslinjer om Facebook fra Meta (facebook.com).

Side 13 av 14