Til hovedinnhold

Personvernerklæring

Personvernombud

Beate Hengy er personvernombud i Statped.

Du kan ta kontakt med Statpeds personvernombud, men ikke om alle typer spørsmål. Henvendelser må dreie seg om Statpeds egen behandling av personopplysninger, og da i hovedsak knyttet til personopplysninger om deg. Det kan være spørsmål om rettigheter, som innsyn i egne personopplysninger behandlet av Statped.

Generelle spørsmål om regelverk eller spørsmål om bruk av personopplysninger i andre virksomheter enn Statped må rettes til Datatilsynet.

Du kan kontakte personvernombudet vårt ved å skrive til:

Statped
Postboks 113
3081 HOLMESTRAND

Merk konvolutten «Statpeds personvernombud».

Side 14 av 14