Til hovedinnhold

Personvernerklæring

Personvernombud

Du kan ta kontakt med Statpeds personvernombud, men ikke om alle typer spørsmål. Henvendelser må dreie seg om Statpeds egen behandling av personopplysninger, og da i hovedsak knyttet til personopplysninger om deg. Det kan være spørsmål om rettigheter, som innsyn i egne personopplysninger behandlet av Statped.

Generelle spørsmål om regelverk eller spørsmål om bruk av personopplysninger i andre virksomheter enn Statped må rettes til Datatilsynet.

Personvernombudet kan nås på e-post: personvernombud@statped.no.

Side 14 av 14