Til hovedinnhold

Bruk av statped.no

Slik finn du fram på statped.no

Søk

Statped.no har ein intern søkefunksjon, markert øvst til høgre på alle nettsidene våre med eit forstørringsglas og ordet Søk.

Klikk i søkefeltet og skriv eitt eller fleire ord. Søket tilbyr staveforslag og alternative søkefraser.

Du kan også

  • avgrense søkeresultata ved å bruke gåseauge før og etter to eller fleire søkeord
  • klikke på Vis filtrering for å filtrere etter innhaldstype eller publiseringstidspunkt

Kurs og tilsette har eigne søk. Det same har læringsressursar.

Spesialpedagogiske fagområde og læringsressursar

Vi har laga ein felles inngang til dei spesialpedagogiske fagområda våre.

Læringsressursar med spesialpedagogisk innretting har også si eiga side der du anten kan søke i eller filtrere ressursane. Slik søker og filtrerer du.

Her finn du skolelydbøker og punktskriftbøker.

Tema om utvikling og læring

Innhald frå fagområda våre har vi knytt saman i pedagogiske tema som mange er opptekne av, og som kan gjere det enklare å finne det du er ute etter.

Tenester

Alle tenestene til Statped finn du på statped.no. Du kan velje mellom å sjå på tenestene våre sortert etter typar eller ut frå fagområda våre.

Kurs og konferansar er det serleg grunn til å gjere deg merksam på. Her byr vi fram mykje for alle som er interesserte i særskilde opplæringsbehov. Det same gjeld e-læring.

Innenfor, Statpeds digitale magasin, er også nyttig lesnad.

Søknad om tenester

Søke om tenester hos Statped kan ikkje alle, men for kvar teneste informerer vi om kven som kan søke, og korleis. Om du ikkje kan søke ei teneste sjølv, ser du kven du kan vende deg til.

Lik tilgang på alle plattformer

Du skal få same tilgangen til statped.no uavhengig av om du er på mobil, nettbrett eller PC/Mac. Vi håper at du erfarer nettopp det.

Side 3 av 5